Giriş Formu

Reklam: 160x600
Google Reklamları

Sponsor

Reklam ver

Buraya Cmle Reklam Verebilirsiniz. reklam@matematikvegeometri.com

Google Reklamlari

Ali Kuşçu - Matematik ve Astronomi Alanındaki Yaptığı Çalışmalar - Eserleri
---

Astronomi 

 • Risâle Der ılm-i Hey’e (Gökbilim Risâlesi, Farsça): Bir giriş ve iki makaleden oluşmuştur ve Fethiyye’nin temelini oluşturur.
 • Fethiyye (Arapça)
 • Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (ıç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Arapça): Batlamyus’un Merkür ve Venüs gezegenlerinin hareketleri konusundaki görüşlerinin eleştirildiği bir makaledir.
 • Risâle fî enne Hükm el-Hâric, Hükm el-Tedvîr bi Aynihi fî Vukûf el-Kevâkib (Gezegenlerin Durma Anlarında Eksantriğin Episikl ile Aynı Olması Üzerine, Arapça): Gezegenlerin durma anlarında eksantriğin hükmünün episiklin hükmü gibi olduğunu savunan bir makaledir.
 • Risâle fî Hall Eşkâl Muaddil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine, Arapça): Merkür gezegeninin hareketlerine ilişkindir.
 • şerh el-Tuhfe el-şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi’ne Yorum, Arapça): Kutbeddîn el-şîrâzî’nin (ö. 1311) el-Tuhfe el-şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi) adlı meşhur gökbilim eserinin yorumudur.
 • şerh-i Zîc-i Uluğ Bey (Uluğ Bey Zîci’ne Yorum, Farsça): Zîc-i Uluğ Bey üzerine yapılmış bir yorumdur.

Matematik

 • Risâle fî enne külle mâ Yust‘melu bi’l-şekleyn el-Mugnî ve el-Zıllî Yumkinu an Yusta‘melu bi’l-Mıstara ve el-Fercâr min Gayrı Hisâb (Arapça); Sinüs ve tanjant teoremlerinde bilinmeyen değerlerin cetvel ve pergel yardımıyla bulunması konusundadır.
 • Risâle Der ‘ılm-i Hisâb (Farsça); Bir giriş ile üç makaleden oluşur ve Risâle el-Muhammediyye’nin temelini oluşturur.
 • Risâle fî ıstihrâc Makâdîr el-Zevâyâ min Makâdîr el-Adlâ‘ (Arapça); Küresel üçgenlerde kenarların büyüklüklerinden açılarının büyüklüklerinin çıkarılmasına ilişkin bir risâledir.
 • Risâle fî el-Kavâ’id el-Hisâbiyye ve el-Dalâ’i el-Hendesiyye (Arapça)
 • Risâle el-Muhammediyye fî el-Hisâb (Arapça)

 

Kelâm ve Usûl-i Fıkıh

 • Eş-şerhu'l-Cedîd ale't-Tecrîd
 • Hâşiye ale't-Telvîh
 • Unkud-üz-Zevahir fi Nazm-ül-Cevahir
 • Ufkiye mi ceddin-ortamıstatra

Kimya ve Fizik

 • Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

Mekanik

 • Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye

Dil ve Belagat

 • şerhu'r-Risâleti'l-Vadiyye
 • El-ıfsâh
 • El-Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir
 • şerhu'ş-şâfiye
 • Risâle fî Beyâni Vadi'l-Mufredât
 • Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta'rîf
 • Risâle mâ Ene Kultu
 • Risâle fî'l-Hamd
 • Risâle fî ılmi'l-Me'ânî
 • Risâle fî Bahsi'l-Mufred
 • Risâle fî'l-Fenni's-Sânî min ılmihal-Beyân
 • Tefsîru'l-Bakara ve Âli ımrân
 • Risâle fî'l-ıstişâre
 • Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail
 • Tecrid-ül-Kelam
 • Muhammediyye
 • Risâle fî Hall Eşkâl el-Mu‘adil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine)
 • Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (ıç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Eksantrik Varsayımın Diğer Gezegenlerde Olduğu Gibi ıki ıç Gezegen ıçin de Kullanılabileceği Üzerine Risale)
 • Fethiyye
Ali Kuşçu - Matematik ve Astronomi Alanındaki Yaptığı Çalışmalar - Eserleri    
Ali Kuşçu - Osmanlı kültüründe ve uygarlığında önemi   
Ali Kuşçu - Hayatı   
Ali Kuşçu - Doğumu ve Ölümü   
 

Yorumlar 

 
0 #1 nancy 17-02-2013 20:18
of bunları nasıl okuyacağım sınıfta rezil olurum ya ben anlayamadımmm!
Alnt | Yneticiye raporla
 

Yorum ekleMatematik

Ziyaretçilerimiz yazdıkları yorumdan sorumludur.
Her hangi açılacak bir davada IP adresi ve diğer bilgiler paylaşılacaktır.


Gvenlik kodu
Yenile

Sonraki >

Matematik | Teog Matematik | YGS Matematik | LYS Matematik | ALES Matematik