Giri┼č Formu

Reklam: 160x600
Google Reklamlar─▒

Sponsor

Reklam ver

Buraya CŘmle Reklam Verebilirsiniz. reklam@matematikvegeometri.com

Google Reklamlari

Matematik Nedir?
---

Matematik ; baz─▒lar─▒m─▒z─▒n kabusu , baz─▒lar─▒m─▒z─▒n hobisi, baz─▒lar─▒m─▒z─▒n hayal k─▒r─▒kl─▒─č─▒, baz─▒lar─▒m─▒z─▒n mesle─či, baz─▒lar─▒m─▒z─▒n "bunu bulan─▒n Allah Belas─▒ n─▒ versin" i, ama matematik hep yan─▒ ba┼č─▒m─▒zda kabullenmesekte bizden bir parçad─▒r.

“Matematik” sözcü─čü, “bilim, bilgi ya da ö─črenme” anlam─▒na gelen Eski-Yunanca (máthema) sözcü─čünden türetilmi┼čtir.

Türkçede sözlük anlam─▒ Bilinecek dir.

Matematik, yap─▒lar─▒n biçimlerini, de─či┼čimi ve uzam─▒ inceleyen bilim dal─▒d─▒r.

Daha genel tan─▒m─▒yla nicelik ve zaman ile ilgili simgeleri inceler.

Formalist bak─▒┼č aç─▒s─▒na göre belitsel (aksiyomatik) olarak tan─▒mlanm─▒┼č soyut yap─▒lar─▒n mant─▒k ve matematiksel notasyon kullan─▒larak ara┼čt─▒r─▒lmas─▒d─▒r.

 "Avustralya’daki Aranda kabilesinin üyeleri gibi daha pek çok yerlerdeki yerliler 3’e kadar bile tam anlam─▒yla sayam─▒yorlar. Bu insanlar─▒n dillerinde sadece 1 ve 2’yi anlatan sözcükler var. 3 için biriki, 4 için ikiiki. 4’ten sonraki tüm say─▒lar ise “çok” ."

Matematik Niçin Do─čmu┼čtur?

Matematik insanlar aras─▒ndaki bir tak─▒m gereksinmelerden do─čmu┼čtur. De─či┼č toku┼č gereksinmesi, ticaret yapma iste─či, toprak ölçme sorunlar─▒ insanlar─▒ ilk matematik kavramlar─▒n─▒ i┼čleme ve kullanmaya yöneltmi┼čtir. ‘Yunanl─▒lardan çok önce Sümer ve M─▒s─▒r matematiklerinin varl─▒─č─▒n─▒ gösteren belgelerden, alan hesab─▒n─▒n hatta baz─▒ çizgisel denklemlerin özel bir yazma biçimine ba┼čvurmadan pratik yoldan çözümünün bilindi─či anla┼č─▒lmaktad─▒r.’ (6) Tarihi daha detayl─▒ incelersek; ilk ça─člarda bile bugün bilgisayarlarda kullan─▒lan ikili sistemin M─▒s─▒r aritmeti─činde kullan─▒ld─▒─č─▒n─▒ görürüz. Yine o ça─člarda dairenin çevresini, Nil Nehri'nin ta┼čma zamanlar─▒n─▒ saptamak için mevsimleri ve böylece 365 günü içeren takvimlerin haz─▒rland─▒─č─▒n─▒ görmekteyiz Ba┼čka ülkelerin bilimlerini inceleyen Yunanl─▒larda ilk köklü bilgileri M─▒s─▒rl─▒lardan ö─črenmi┼č oldular. Yine geçerlili─čini her zaman koruyan ‘Bir dik aç─▒l─▒ üçgenin uzun kenar─▒n─▒n karesinin, öteki iki kenar─▒n kareleri toplam─▒na e┼čit oldu─čunu’ belirten ünlü Pisagor Teoremi M.Ö. 570 y─▒llar─▒nda kan─▒tlanm─▒┼čt─▒r. Hintliler bugün de tüm dünyada kullan─▒lan s─▒f─▒r─▒ da içeren onluk say─▒ sistemini kurmu┼člard─▒r. En büyük Arap matematikçisi El-Harezmi (780–850) cebirin kurucusudur. Orta ça─č Avrupa matemati─či bu bilginin eserlerinden olu┼čmaktad─▒r. Araplar dünyaya eski ve ça─čda┼č bilim konusunda e┼čsiz hizmette bulunmu┼č Hint ve Çin bulu┼člar─▒n─▒ dünyaya tan─▒tm─▒┼čt─▒r. Ancak modern bilimin kurucusu olamam─▒┼čt─▒r.  Do─ču matemati─či uygulamal─▒ bilim kökenliydi. Takvimin hesaplanmas─▒, tar─▒msal üretim ve bay─▒nd─▒rl─▒kla ilgili i┼člerin örgütlenmesi, vergilerin toplanmas─▒ uygulamal─▒ aritmetik ve ölçme sorunlar─▒na öncelikle a─č─▒rl─▒k verilmesini gerektirdi. Tüm ilkel toplumlarda ticaret takastan öte bir nitelik kazan─▒r kazanmaz say─▒ ve ölçü kavramlar─▒ geli┼čti. Say─▒ kavram─▒ matemati─čin temelini olu┼čturur. Say─▒lar çiftçilerin ürünlerini sayma gereksinmesinden do─čmu┼čtur. Say─▒lar al─▒┼čveri┼či de olanakl─▒ k─▒lan para sistemlerinin ortaya ç─▒kmas─▒na yol açm─▒┼čt─▒r. Daha sonra yunanl─▒lar matematiksel usa vurmay─▒ mant─▒ksal bir temele oturtarak ve böylece kendilerini kan─▒tlay─▒c─▒ olmayan önermelerin, temel varsay─▒mlardan ç─▒kar─▒labilmesini sa─člayarak matemati─či kesin bir bilim dal─▒ haline getirdiler. Ayr─▒ca müzik ve resimle ili┼čkiler kurarak mant─▒ksal dü┼čünü┼člerini sanatlar─▒ da içerecek biçimde geni┼člettiler. Fakat matematik 16. yüzy─▒la dek pek fazla geli┼čmedi. Günümüzde tüm dünya e┼či görülmemi┼č bir de─či┼čim ya┼čamaktad─▒r  ; fakat hala Avustralya’daki Aranda kabilesinin üyeleri gibi daha pek çok yerlerdeki yerliler 3’e kadar bile tam anlam─▒yla sayam─▒yorlar. Bu insanlar─▒n dillerinde sadece 1 ve 2’yi anlatan sözcükler var. 3 için biriki, 4 için ikiiki. 4’ten sonraki tüm say─▒lar ise “çok” .Asl─▒nda çok büyük say─▒lar─▒ anlatman─▒n çok çe┼čitli yollar─▒ var. Sözgelimi birin pe┼čine kaç tane 0 koydu─čumuzu söyleyebiliriz. Sümerler bir elin parmaklar─▒ olan 10 say─▒s─▒n─▒ ve onluk sayma sistemini kullanm─▒┼člard─▒r. 12 aral─▒─č─▒n─▒ bularak zaman─▒ saatle, 60 say─▒s─▒ndan yararlanarak zaman─▒ ölçen saati, dakikay─▒, saniyeyi bulmu┼člard─▒r. Hiçbir ┼čey birden ortaya ç─▒kmam─▒┼čt─▒r. Ama matematik bir gereksinmedir. Ya┼čam─▒n bir parças─▒d─▒r. Ya┼čam─▒n her evresi matematiktir. Do─čru dü┼čünme kurallar─▒n─▒ ö─čretir. Dü┼čünce ile somut kavramlar aras─▒nda ba─č─▒nt─▒ kurar. Sosyal ve bilimsel geli┼čme sürecini çabukla┼čt─▒r─▒r.

 

1.3.      Amaçlar─▒ Ve Etkileri Nelerdir?

Matematiksel dü┼čünme ve ak─▒l yürütme, fen ve teknolojiye dayal─▒ beceriye olan gereksinim h─▒zla artmaktad─▒r, bir yüksek okulda veya i┼č yerlerinde ba┼čar─▒l─▒ olman─▒n anahtarlar─▒ndan biri, en az ortaö─čretim düzeyinde matematik bilmek; problem çözme becerilerini edinmektir. Öte yandan, ilkö─čretim ve ortaö─čretim ö─črencilerinin e─čitimi sürecinde matematikle ilgili edinmesi yararl─▒ olacak genel bak─▒┼č noktalar─▒ ve aç─▒l─▒m (perspektif) vard─▒r. Bunlardan baz─▒lar─▒ ┼čunlard─▒r:

Matematik Yararl─▒d─▒r: Matematik ya┼čad─▒─č─▒m─▒z ortam─▒ ve çevreyi, do─čay─▒, yer küremizi ve evreni anlamam─▒za, onun üzerinde kontrol gücü kazanmam─▒zda bize yard─▒mc─▒d─▒r.

Matematik Zevklidir: Matematik, zevkle ö─črenilecek ve bulgulanacak (ke┼čfedilecek) ilginç ili┼čkiler ve örüntüler (pattern) içerir.

Matemati─čin Ayr─▒ ve Zengin ─▒çeri─či Vard─▒r: Matematik di─čer bilim dallar─▒ndan farkl─▒, fakat çok zengin içeri─či olup bunlar yaln─▒zca okul ve üniversite düzeyinde matematikle s─▒n─▒rl─▒ de─čildir.

Matematiksel Etkinlikler Çe┼čitlidir: Matematik etkinlikleri, s─▒n─▒flama, s─▒ralama, soyutlama, genelleme, ispat, problem çözme, nicelikleri say─▒, sembol ve grafiklerle temsil etme, aç─▒klama, yorumlama vb çe┼čitli u─čra┼č─▒lar içerir.

Genel Amaçlar: Okul ba─člam─▒nda, matematik e─čitiminin be┼č ayr─▒ boyutta amaçlar─▒ bulunmaktad─▒r. Bunlar:

Toplumsal Amaç:  Her yurtta┼č─▒n matematik kullan─▒c─▒s─▒ olarak haz─▒rlanmas─▒.
Kültürel Amaç:  Matemati─čin kültürel senteze katk─▒s─▒.
Ki┼čisel Amaç:  Her ki┼činin ya┼čam─▒nda matematik e─čitsel güçtür.
Teknik Amaç: Matematikçilerin ve matematik bilimcilerinin yeti┼čtirilmesi.
Estetik Amaç: Matemati─čin bir bilim dal─▒ olarak kendine özgü özellikleri ve güzelli─či.

Matemati─čin amaçlar─▒n─▒ ve etkilerini genel olarak ┼čöyle s─▒ralayabiliriz:

Günlük Ya┼čamda;

·        Dü┼čünceleri aç─▒k ve kesin olarak belirtebilme

·             Sezgisel egemenlik ve sa─čduyu sahibi olabilme

·             Aç─▒k ve kesin anlat─▒m gücü kazanma

·             Ba─č─▒ms─▒z ve özgün dü┼čünme al─▒┼čkanl─▒─č─▒ geli┼čtirme

·             Yeni dü┼čünceleri kabule haz─▒r olma

·             Kendine güven duygusu geli┼čtirme ve güçlü ki┼čilik özelliklerine sahip olma

·             Problem çözme becerilerini geli┼čtirme ve bu becerileri gerçek ya┼čam problemlerini de içeren matematiksel problemleri çözmede kullanma

E─čitim Hayat─▒nda;

·             Verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve yorumlayabilme

·             Usavurma yoluyla do─čru sonuçlara ula┼čabilme

·             Temel ili┼čkileri bularak bir problemi çözümleyebilme

·             Özgün dü┼čünebilme ve ara┼čt─▒rabilme

·             Özel kavramlar─▒ kesin olarak genelleyebilme.

·             Matematiksel usavurma, istatistiksel usavurman─▒n do─čas─▒n─▒ ve s─▒n─▒rl─▒l─▒klar─▒n─▒ kavrama 

·             Sonuca ula┼čmak için bilimsel dü┼čünme ve  usavurma al─▒┼čkanl─▒─č─▒ geli┼čtirme

·             Düzenli çal─▒┼čma al─▒┼čkanl─▒klar─▒ ve bir konu üzerinde yo─čunla┼čabilme gücü geli┼čtirme

·             Problem çözmede hesap makinesi ile bilgisayar kullanmay─▒ ö─črenerek matematiksel ileti┼čim kurma

·             Bir görevi sistematik olarak ve mant─▒ksal bir biçimde tan─▒mlama al─▒┼čkanl─▒─č─▒ geli┼čtirme

Günlük ya┼čam ve e─čitim hayat─▒ ┼čeklinde gruplara ayr─▒lmas─▒na ra─čmen matematik hayat─▒n her aln─▒nda kullan─▒ld─▒─č─▒ için gruplar─▒n birbirinden kesin s─▒n─▒rlar dahilinde ayr─▒lmas─▒ zordur.

Bununla birlikte, toplumlarda matematikle ilgili baz─▒ efsaneler yarat─▒lm─▒┼č olup bunlar─▒n baz─▒lar─▒ ku┼čaktan ku┼ča─ča aktar─▒larak günümüze kadar gelmi┼čtir. Bunlardan baz─▒lar─▒ ┼čunlard─▒r:

·        Matematik yapmak, do─čru yan─▒t─▒ elde etmektir.

·        Tüm yararl─▒ matematik, y─▒llar önce ke┼čfedilmi┼čtir.

·        Matematikte ba┼čar─▒l─▒ olmak daha çok do─ču┼čtan yeteneklere ba─čl─▒d─▒r çok çal─▒┼čmaya de─čil.

·        Çok i┼č, az matematik gerektirir.

·        Bayanlar matematikte daha az yeteneklidir.

Bu tür sorular─▒n yan─▒t─▒n─▒, matematik e─čitimcileri uzun süre ara┼čt─▒rm─▒┼č, efsanelerin geçerli olmad─▒─č─▒ görülmü┼čtür.

 Matematik Hangi Alanlarda Kar┼č─▒m─▒za Ç─▒kmaktad─▒r?

 

Matemati─čin bireyi ve toplumu hangi i┼člevleriyle, nas─▒l etkiledi─čini bilmek gereklili─či kaç─▒n─▒lmazd─▒r.

Matematik, geli┼čmesini her yönde sürdürmektedir ve bu anlamda çok canl─▒d─▒r. Son iki yüzy─▒l boyunca görünümünü oldukça de─či┼čtirmi┼č olmas─▒na kar┼č─▒n; geçmi┼činden hiçbir ┼čeyi yads─▒mam─▒┼čt─▒r. Evkleides teoremlerini içeren önermeler, günümüzde de teorileri olarak kalm─▒┼čt─▒r. Olsa olsa tuttuklar─▒ yer de─či┼čiktir. Günümüzde matematik kendi dinami─činin yan─▒ s─▒ra ba┼čka bilimlerle aras─▒ndaki etkile┼čim nedeniyle çok h─▒zl─▒ bir geli┼čme göstermektedir. XlX. yüzy─▒l içinde matematikte görülen h─▒zl─▒ ve ola─čanüstü geli┼čmeler, ayn─▒ zamanda felsefî nitelikler de ta┼č─▒maktad─▒r. Genel dü┼čünce ve çözümlere önem vermektedir. ‘XX.yüzy─▒l matemati─či eski ve klasik yap─▒y─▒ hemen hemen her dalda de─či┼čtirecek yeni ve geni┼č ufuklara aç─▒lm─▒┼čt─▒r. Bu arada “Modern Matematik” denilen çok geli┼čmi┼č; o ölçüde de basitle┼čmi┼č, kolayla┼čm─▒┼č yeni bir matematik ┼čekli ortaya ç─▒km─▒┼čt─▒r. Uzay yolculuklar─▒n─▒n çok rakaml─▒ hesaplar─▒, ancak bu yöntemle yap─▒labilmektedir. “Elektronik Beyin” denilen bilgisayar makineleri de bu esasa göre kurulmu┼čtur.’  Bilgisayarlar─▒n geli┼čtirilmesiyle hesaplamalar için gereken süreler k─▒salm─▒┼čt─▒r. Astronomi ölçüleri ve zaman─▒n belirlenmesiyle ilgili hesaplar─▒n do─čruluk derecesi artt─▒kça, denizcilik ve haritac─▒l─▒k da geli┼čti, zaman içinde matematik daha iyi gemilerin, lokomotiflerin, otomobillerin ve sonunda da uçaklar─▒n tasar─▒m─▒ için kullan─▒ld─▒. Radar sistemlerinin tasar─▒m─▒nda aya ve baz─▒ gezegenlere roket gönderilmesinde de matematikten yararlan─▒ld─▒. ─▒┼čte bu birkaç örnek matemati─čin yeni geli┼čimini bize gösterir.

Okullar─▒m─▒zda, matemati─čin ya┼čam─▒n bir parças─▒ oldu─ču ö─črenciye hissettirilmelidir. Ö─črendi─či bilgileri ya┼čam─▒na uygulayabilmelidir. Ö─čretim sistemimizde sanki gelenekle┼čen yanl─▒┼č dü┼čünceler vard─▒r. Matemati─či aile olarak, ö─čretmen olarak, okul olarak ço─čunlukla yanl─▒┼č yorumluyoruz. Zekâ ve yetene─čin as─▒l ölçe─či olarak görüyoruz. Oysa matematik de, di─čerleri gibi ö─črenilmesi gereken bilgilerdendir. Ö─črencinin ilgi ve yetene─čine göre az ya da çok ö─čretilmelidir. Ba┼čka bir deyi┼čle; matemati─či ürkütücü k─▒lan psikolojik nedenler öncelikle giderilmelidir.

‘Çocuk psikolojisi üzerinde çal─▒┼čanlar, çocuklar─▒n özellikle ilkokulda matemati─če kar┼č─▒ tav─▒r ald─▒klar─▒n─▒ belirtiyorlar. Sorun, hem i┼člevsellik hem de yöntem sorunudur. Özellikle temel e─čitimde ö─črenci, ö─črendi─či bilgileri kullanabilmelidir. Çocuk, günlük hayat─▒nda bin bir türlü matematik i┼člemi ile kar┼č─▒ kar┼č─▒yad─▒r. Matemati─čin sa─člad─▒─č─▒ olanaklarla kavramsal dü┼čünecektir.’(2)

Matematik dersinin her basamakta hayat için olmas─▒ zorunludur. Yeni yeti┼čen ku┼čaklara matematiksel görü┼č, matematiksel dü┼čünü┼č vermek art─▒k bir zorunluluktur. Matemati─či bir e─čitim olgusu olarak dü┼čünmek gerekir ve matemati─či di─čer derslerle paralel yürütmenin de önemini bilmek gereklidir.

Matematik, “─▒nsanca” ya┼čamay─▒, ö─čretmeyi hedefler. Ö─črencilerin analiz, sentez, kavrama, tümdengelim, tümevar─▒m gibi ak─▒l yürütmelerine olanak sa─člar. Ö─črencilerin kararl─▒, düzenli ve sistemli olmalar─▒na yard─▒m eder. Ö─črencileri ön yarg─▒lardan uzak tutar, sab─▒rl─▒ olmay─▒ ö─čretir. Edinilen bilgilerin günlük ya┼čama geçirilmesine etkin olur. Yorum güçlerini geli┼čtirir. Edinilen bilgileri fen ve sosyal bilimlere transfer etme olana─č─▒n─▒ sa─člar. Zihin ve yetenek geli┼čmesine yard─▒mc─▒ olur.

Matematikte düzenli, planl─▒ ve sab─▒rl─▒ çal─▒┼čma ile ba┼čar─▒l─▒ olunabilir. Sorular─▒ çözerken ça─čr─▒┼č─▒m, benzerlik yorumlara yer verilmeli, çok uygulama yap─▒lmal─▒d─▒r. Verimli etkin çal─▒┼čma ile düzenli tekrar teknikleri kullan─▒lmal─▒d─▒r, hedef belirlenmeli, program yap─▒larak kararl─▒ bir biçimde uygulanmal─▒, ba┼čar─▒l─▒ olunaca─č─▒na inan─▒lmal─▒d─▒r.

‘─▒nsano─člu binlerce y─▒l boyunca, do─ča olaylar─▒n─▒ aç─▒klamaya, içinde ya┼čad─▒─č─▒ evreni bilmeye ve do─čaya egemen olmaya çabalamaktad─▒r. Bu çabada onun en sa─člam arac─▒, matematiktir. Do─čaüstü görünen pek çok olay─▒n aç─▒klamas─▒ yine matematikle verilebilmi┼čtir. Ve yine temel yap─▒s─▒ matemati─če dayanan elektrik ve magnetizma kuram─▒ olmadan; radyolar─▒m─▒z çalmaz, televizyonlar─▒m─▒z göstermez, evlerimiz ayd─▒nlanmaz, fabrikalar─▒m─▒za enerji akmaz, röntgen ayg─▒t─▒ çal─▒┼čmaz, haberle┼čme a─č─▒ kurulamazd─▒.’ (7)

─▒nsanlar ufkunu ne kadar geli┼čtirirlerse, matematik de hiç durmadan geli┼čimini devam ettirecektir. Toplum; bu yeni geli┼čmeler ve e─čilimler sayesinde matemati─či daha da geli┼čtirip ondan daha fazla yararlanma olana─č─▒n─▒ elde edecek ve matematik di─čer bilimlerde anahtar görevi görmeye devam edecektir. Süregelen tarihi sürecinde Matemati─čin amac─▒n─▒n insanlar─▒n do─ču┼čtan getirdi─či dü┼čünme kabiliyetini geli┼čtirmek oldu─čunu söyleyebiliriz. Matematik, bizlere bir k─▒s─▒m bilgiler kazand─▒rarak kar┼č─▒la┼čaca─č─▒m─▒z olay ve problemlerde inceleme, ara┼čt─▒rma ve kar┼č─▒la┼čt─▒rmalar yapt─▒rarak, düzenli ve dikkatli olmam─▒z─▒, mant─▒kl─▒ dü┼čünmemizi ve her konuda do─čruyu bulmam─▒z─▒ sa─člar. Problemleri çözerken de─či┼čik ba─člant─▒lar─▒ bulmak insana heyecan verir. Böylece insanda yeni ┼čeyler bulma arzusu do─čar. Bütün bilimlerin do─čmas─▒ ve geli┼čmesi insandaki bu arzudan do─čmu┼č bu da matematik yard─▒m─▒yla olmu┼čtur. Bu sebeple bütün bilim dallar─▒nda matematikten yararlan─▒l─▒r. Matematik nitelikleri de─čil nicelikleri konu edinir, fakat niteli─či bulunan her ┼čeyin say─▒labilir ve ölçülebilir olmas─▒, matemati─čin fen bilimleri ve teknolojinin yan─▒nda de─čil sosyal bilimlerde de vazgeçilmez olmas─▒n─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r. Bu yüzden matematik her ö─črencinin ö─črenmesi gereken bir bilimdir.

Temel matematik bilgi ve becerileri edinmemi┼č bireyin ya┼čant─▒s─▒n─▒ sürdürmede, özgürle┼čmekte ve ya┼čam boyu ö─črenme sürecinde çe┼čitli sorunlar─▒ olacakt─▒r. Bu nedenle hayat─▒n içinden gelen matemati─či yine hayat─▒m─▒z─▒ kolayla┼čt─▒rmak için hayata katar─▒z.

‘Günlük ya┼čant─▒m─▒zda, okulda ve i┼č dünyas─▒nda matemati─čin önemi ve gereklili─či yads─▒nmamaktad─▒r. Bunun kan─▒t─▒, ilkö─čretimin ilk y─▒llar─▒ndan ba┼člayarak zorunlu e─čitim süresi içinde ö─čretim programlar─▒nda matematik derslerine zaman çizelgesinde yer verilir; bir üst okullar─▒n veya bir mesle─če giri┼č s─▒navlar─▒nda bir tak─▒m matematik sorular─▒ sorulur. Bunun, ku┼čkusuz, bir dizi önemli ve tart─▒┼čmas─▒z kabul edilen nedenleri vard─▒r. Bunlardan biri, matemati─čin güncel ya┼čamda, dü┼čünme ve karar vermede vazgeçilmez zihinsel etkinlikler içermesi iken di─čer bir nedeni de matemati─čin bilimsel çal─▒┼čmalarda ortak dil ve araç olmas─▒d─▒r. Ancak, ba┼čta matematikten ne anla┼č─▒ld─▒─č─▒ olmak üzere okullarda neyin, niçin, ne ölçüde ve nas─▒l ö─črenme-ö─črenme konusu olaca─č─▒, sürekli tart─▒┼čma konusu olmaktad─▒r.’ (4)

‘─▒nsanlar günlük ya┼čamda s─▒k s─▒k aritmetikten yararlanmakla birlikte üzerinde hemen hemen hiç dü┼čünmezler. Örne─čin; günlük dilde kulland─▒─č─▒m─▒z birçok sözcü─čün anlam─▒n─▒ da pek bilmeyiz. Sorulursa ┼ča┼č─▒r─▒r─▒z, bocalar─▒z. Asl─▒nda dü┼čünmeden yapt─▒─č─▒m─▒z birçok davran─▒┼č─▒n nedenlerini de ara┼čt─▒rmay─▒z. Herhangi bir ┼čey sat─▒n alan biri ödedi─či ücreti ve geri ald─▒─č─▒ para üstünü sayarken ticaretin ba┼člad─▒─č─▒ dönemden beri kullan─▒lan bilgileri kulland─▒─č─▒n─▒ fark etmez bile, temel toplama ve e┼čitlik kavramlar─▒n─▒ kulland─▒─č─▒n─▒ dü┼čünmez.’ (5) Pazarda al─▒┼čveri┼č yaparken, arsas─▒n─▒ ölçerken, borsaya bak─▒p hissesinin de─čerinin art─▒┼č miktar─▒n─▒ hesaplarken, ki┼či bilinçli bir ┼čekilde matematik yapmakta, matematik becerilerini ve bilgilerini kullanmaktad─▒r.

 

Matemati─čin özellikleri:

1- Matematik bir ya┼čam biçimidir.

2- Matematik bir disiplindir.

3- Matematik bir bilgi alan─▒d─▒r.

4- Matematik, bir ileti┼čim arac─▒d─▒r.Çünkü kendine özgü bir dili vard─▒r.

5- Matematik, ard─▒┼č─▒kk ve y─▒─čmal─▒d─▒r, birbiri üzerine kurulur.

6- Matematik, varl─▒klar─▒n kendileriyle de─čil, aralar─▒ndaki ili┼čkilerle ilgilenir.

7- Matematik, bir çok bilim dal─▒n─▒n kulland─▒─č─▒ bir araçt─▒r.

8- Matematik, insan yap─▒s─▒ ve insan beyninin yaratt─▒─č─▒ bir soyutlamad─▒r.

9- Matematik, bir dü┼čünce biçimidir.

10- Matematik, mant─▒ksal bir sistemdir.

11- Matematik, matematikçilerin oynad─▒─č─▒ bir oyundur.

12- Matematik, bir anahtard─▒r.

13- Matematik, bir de─čerdir.

14- Matematik, bir cevizdir. Nas─▒l cevizi yemek için k─▒rmak gerekiyorsa, matemati─či anlamak için de içine girmek gerekir.

15- Matematik, insan akl─▒n─▒n yaratt─▒─č─▒ en büyük ortak de─čerdir. Evrenselli─či onun gücüdür. Ça─člar─▒ a┼čarak bize ula┼čm─▒┼čt─▒r. Ça─člar─▒ a┼čarak, yeni ku┼čaklara ula┼čacakt─▒r. Büyüyerek, geli┼čerek, insanl─▒─ča hizmet edecek; her zaman taptaze ve do─čru kalacakt─▒r.

Matematik, insan─▒n dü┼čünce sistemini düzenler.

Matematik, insan─▒n do─čru dü┼čünmesini, analiz ve sentez yapabilmesini sa─člar.

Matematik, do─čruyu, gerçe─či görmek, iyi dü┼čünmek, sonuca giderek kazanmak, yani rahat bir hayat geçirmek demektir ve hayat─▒m─▒zda devaml─▒ olarak mevcuttur.

Matematik kelimesinin ingilizcesi

1- Mathematics

2- Maths

 

Yorum ekleMatematik

Ziyaret├žilerimiz yazd─▒klar─▒ yorumdan sorumludur.
Her hangi a├ž─▒lacak bir davada IP adresi ve di─čer bilgiler payla┼č─▒lacakt─▒r.


GŘvenlik kodu
Yenile

< Ínceki   Sonraki >

Matematik | Teog Matematik | YGS Matematik | LYS Matematik | ALES Matematik