Giriş Formu

Reklam: 160x600
Google Reklamları

Sponsor

Reklam ver

Buraya Cmle Reklam Verebilirsiniz. reklam@matematikvegeometri.com

Google Reklamlari

Katsayı Değişikliği Yapıldı !!!
---

Sample Image
2010 yılında üniversiteye girişte uygulanacak yeni sınav sistemiyle ilgili konular Danıştayın iptaliüzerine tekrar  karara bağladı.

Buna göre;

   Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmesi durdurulan 3, 4. ve 5. maddelerle ilgili önceki kararlar  kaldırılmıştır.

   Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), alan içi tercihlerde 0.15; alan dışında tercihlerde 0.13 ile çarpılacaktır.

   Öğretmen lisesi ve meslek lisesi mezunu olanların, kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri durumunda AOBP,  0,05 ile çarpılarak ek puanları belirlenecektir.

    Meslek Yüksek Okullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına, açık öğretim programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına YGS puanlarıyla yerleştirme yapılacaktır.

    Bir yükseköğrenim programına girebilmede

o        Ön lisans ve açık öğretim programlarını tercih için en az 140 YGS puanı,

o        LYS sınavlarına girebilmek için YGS puan türlerinden en az birinden 180 puan,

o        Lisans programlarını tercih edebilmek için de ilgili puan türünde en az 180 puan almak gerekecektir. 

   Türkiye genelinde ilk bin kişi arasına giren adayların yerleştirme puanının hesaplanmasında tercih edilecek tüm programlarda için 0.15 alan içi katsayısı kullanılacaktır.


       Danıştay’ın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle oluşan hukuki boşluğu gidermek amacıyla, yeni bir karar alınması gereği ortaya çıkmıştır.
 
       Yeni düzenleme yapılırken yargı kararının gerekçeleri irdelenmiş, Anayasamızın 2., 5., 12., 13. ve 42. maddeleri, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri ile yükseköğretime giriş sınav sistemindeki gelişmeler bir bütün halinde ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
 
        Bu doğrultuda, her ne kadar iki aşamalı yeni sınav sisteminde sınav soruları ve puan türleri yolu ile yönlendirme yapılıyor ise de, Danıştay kararı uyarınca bu yönlendirmenin farklı katsayı uygulaması ile desteklenmesi yoluna gidilmiştir. Katsayı farkı belirlenirken, Danıştay kararında belirtilen “yönlendirme” ve Anayasamızın 13. maddesinde belirtilen “ölçülülük ilkesi” esas alınmıştır. Nitekim Anayasanın 13. maddesinde ortaya konulan “ölçülülük ilkesi” esas olarak bireyin temel haklarını Devlete karşı korumayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede yönlendirme amacıyla getirilen sınırlama, hiçbir zaman bireyin yükseköğretim hakkını ortadan kaldırmamalı; sadece istediği takdirde beklenebilecek makul seviyede bir gayretle bu sınırlamayı aşabilmesine imkân vermelidir. Tersine bir uygulama, hem yönlendirme hem de ölçülülük ilkesinin amaçladığı sınırları aşan, bireyi katlanamayacağı bir sorumluluk altına sokarak, Anayasanın 5. maddesinde güvence altına alınan bireyin maddi ve manevi varlığının gelişmesini engelleyecek bir niteliğe dönüşebilecektir. Bu temel ilke ve yaklaşım, farklı katsayıların belirlenmesinde ölçüt olarak alınmıştır.
        Bu gerekçelerle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

(1) Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.7.2009 tarih ve 1266 sayılı Kararının 3., 4. ve 5. maddeleri hakkında Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine ortaya çıkan hukuki boşluğun doldurulması zorunluluğu karşısında, herhangi bir karışıklık olmaması için, söz konusu kararın yürütmesi durdurulan 3., 4. ve 5. maddeleri kaldırılmıştır.
 
(2) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanları ile yerleştirme yapılan programlar ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanları esas alınarak yerleştirme yapılan programlarda, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), adayın kendi alanında bir programı tercih etmesi halinde 0.15; alanı dışında bir programı tercih etmesi halinde ise 0.13 ile çarpılır. Ortaya çıkan sayının sınav sonucuna eklenmesi suretiyle bu aşamadaki yerleştirmeye esas olacak puan belirlenir.
 
(3) Adaylardan öğretmen lisesi ve meslek lisesi mezunu olanların, sınavsız kayıt hakkı olanlar dışında, kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,05 ile çarpımı sonucunda bulunan puan 2. maddeye göre hesaplanan toplam puana ayrıca eklenir.
 
(4) Meslek Yüksek Okullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına, açık öğretim programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına YGS puanları esas alınarak yerleştirme yapılır. 
 
(5) Sınavsız geçiş dışındaki ön lisans ve açık öğretim programlarını tercih edebilmek için en az 140 YGS puanı gerekir. YGS puan türlerinden en az birinde 180 puan alan adaylar LYS sınavlarından istediklerine girme hakkını kazanırlar. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde en az 180 puan almak gerekir. 
 
(6) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucu oluşan her puan türünde, Türkiye genelinde ilk bin kişi arasına giren adayların yerleştirme puanı hesaplanırken, Ağırlıklı Ortaöğrenim Başarı Puanında tercih edeceği bütün programlar için, alan içi katsayı değeri kullanılır.

google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);

   
Bu Makaleyi web sitenize alıntılayın
Beğenilme
Yazdır
E-mail olarak gönder
ılgili Makaleler

YÖK Genel Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sistemi'nde (YGS), Türkçe, Temel Matematik (Geometri dahil), Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testinin her birinden 40'ar olmak üzere toplam 160 soru yöneltilecek. Adaylara toplam 160 dakika süre verilecek.

Sınavın ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) ise soru sayıları ve süreleri testlere göre değişecek. Buna göre LYS-1 ile LYS-3'ün sınav süresi 120 dakika, LYS-2 ve LYS-4'ün sınav süresi 135 dakika, LYS-5'in soru sayısı 80, süresi 120 dakika olacak.

YGS sonucunda altı ayrı puan türü belirlenecek. Bu puan türlerinin her birinde testlerin yüzde olarak ağırlıkları farklı olacak.

Buna göre,

YGS-1'de

Türkçe'nin ağırlığı yüzde 20,

Temel Matematik'in ağırlığı yüzde 40,

Sosyal'in ağırlığı yüzde 10,

Fen'in ağırlığı yüzde 30;

YGS-2'de

Türkçe'nin ağırlığı yüzde 20,

Temel Matematik'in ağırlığı yüzde 30,

Sosyal'in ağırlığı yüzde 10,

Fen'in ağırlığı yüzde 40;

YGS-3'de

Türkçe'nin ağırlığı yüzde 40,

Temel Matematik'in ağırlığı yüzde 20,

Sosyal'in ağırlığı yüzde 30,

Fen'in ağırlığı yüzde 10;

YGS-4'te

Türkçe'nin ağırlığı yüzde 30,

Temel Matematik'in ağırlığı yüzde 20,

Sosyal'in ağırlığı yüzde 40,

Fen'in ağırlığı yüzde 10,

YGS-5'de

Türkçe'nin ağırlığı yüzde 37,

Temel Matematik'in ağırlığı yüzde 33,

Sosyal'in ağırlığı yüzde 20,

Fen'in ağırlığı yüzde 10,

YGS-6'da

Türkçe'nin ağırlığı yüzde 33,

Temel Matematik'in ağırlığı yüzde 37,

Sosyal'in ağırlığı yüzde 10,

Fen'in ağırlığı yüzde 20 olarak belirlendi.

KATSAYIYA KıMLER OY VERMEDı? EN SERT TEPKı HANGı ÜYEDEN GELDı?

 

Kurul üyelerinden Prof. Dr. Fikret şenses'in kararın bütününe yönelik karşı oy kullandığının belirtildiği açıklamada, üyelerden Prof. Dr. Atilla Eriş, Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul ve Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu'nun da “yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları '0.15' katsayısı ile çarpılır”kararına karşı oy kullandıkları bildirildi.

Öte yandan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, YÖK'te yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni sistemin ayrıntılarını anlatacak.

 

ÜNıVERSıTEYE GıRışTE ESASLAR NE OLACAK?

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Genel Kurulu sonrasında yapılan açıklamada, gelecek yıldan itibaren uygulamaya konulacak yeni üniversiteye giriş sisteminin “daha iyi ölçme ve değerlendirme yapabilen, öğrencilerin ortaöğretim başarılarını dikkate alan, fırsat eşitliğini ve kişisel başarıyı öne çıkaran, yakın programların gereksinim duyduğu farklı bilgi ve becerileri göz önünde tutan bir sistem olarak tasarlandığı” kaydedildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, “üniversiteye giriş sistemiyle ilgili mevcut sistemin gereksinimlere ve sorunlara cevap vermediği, değişmesi gerektiği konusunda gerek konunun ilgili tarafları gerekse toplumun büyük kesiminde bir mutabakat olduğu” ifade edildi.

YÖK Genel Kurulu'nun “Türkiye'nin Yükseköğretim Strateji Raporu'nda da bu konunun irdelendiği” hatırlatılan açıklamada, YÖK Genel Kurulu'nun 14 şubatta üniversiteye giriş sistemiyle ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmasına karar verdiği, bunun kamuoyuyla paylaşıldığı ve bugün kararlaştırılan sistem değişikliğine giden sürecin bu şekilde başlatıldığı belirtildi.

Genel kurul tarafından bu çalışmaları yürütmek için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan ve 4 YÖK üyesinden bir çalışma grubu oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, başta üniversiteler olmak üzere ilgili bütün tarafların görüşlerinin sorulduğu, üniversiteler, ilgili eğitim sendikaları, sivil toplum örgütleri, işveren örgütleriyle akademisyenlere ait olmak üzere 400'ü aşkın görüşün YÖK'e iletildiği belirtildi.

Bu görüşlerin tasnif edilerek değerlendirildiği ve hazırlanan raporun YÖK'ün 15 Ocak 2009 tarihli toplantısında üyelere sunulduğu hatırlatılan açıklamada, değişikliğin sistemin bütününde yapılmasının benimsendiği, konunun ilgili taraflardan gelen görüşler ve strateji raporu dikkate alınarak ÖSYM'nin yıllar içerisinde kazandığı tecrübe çerçevesinde konunun şekillendirilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

“Bu çerçevede ÖSYM tarafından somutlaştırılan öneri ve taslak 29 Ocak 2009'da YÖK'te karar altına alınarak kamuoyuna açıklanmıştır. Yükseöğretim lisans ve önlisans programlarının puan türleri ve ders ağırlıklarını tespite yönelik olmak üzere üniversitelerden yeniden görüş talep edilmiş ve gelen bu görüşleri değerlendirmek üzere ÖSYM Başkanı Yarımağan başkanlığında çeşitli üniversitelerin rektör, dekan ve öğretim üyelerinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Komisyon tarafından hazırlanan rapor, 9 Temmuz 2009'da YÖK Genel Kurulu'na sunulmuş, 21 Temmuz 2009 tarihi itibariyle Genel Kurul'un aldığı kararlarla yeni sistem büyük ölçüde tamamlanmıştır. Yeni sistem, daha işi ölçme ve değerlendirme yapabilen, öğrencilerin ortaöğretim başarılarını dikkate alan, fırsat eşitliğini ve kişisel başarıyı öne çıkaran, yakın programların gereksinim duyduğu farklı bilgi ve becerileri göz önünde tutan bir sistem olarak tasarlanmıştır.”

ıKıNCı TOPLANTI 27 AğUSTOS'TA

Açıklamada, YÖK Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısının 27 Ağustos Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

 Kaynak: internethaber.com

Yeni sistemle ilgili ayrıntılar için tıklayınız

 

 

Yorum ekleMatematik

Ziyaretçilerimiz yazdıkları yorumdan sorumludur.
Her hangi açılacak bir davada IP adresi ve diğer bilgiler paylaşılacaktır.


Gvenlik kodu
Yenile

< nceki   Sonraki >

Matematik | Teog Matematik | YGS Matematik | LYS Matematik | ALES Matematik