Giriş Formu

Reklam: 160x600
Google Reklamları

Sponsor

Reklam ver

Buraya Cmle Reklam Verebilirsiniz. reklam@matematikvegeometri.com

Google Reklamlari

Üniversite Sınavıyla ılgili Son Bilgiler Danıştay Kararı Bozdu
---

osym Image
Danıştay üniversiteye girişte 0.13 ve 0,15 şeklindeki katsayı düzenlemesini de durdurdu...ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Danıştay’ın farklı katsayı uygulanmasına ilişkin YÖK kararının yürütmesini durdurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sınav yapılacak. şu anda sınavın ertelenmesi konusunda kesin birşey söyleyemiyorum. Ertelenmesi mutlaka gerekmeyebilir ama gerekebilir de... Gerekmeden de çözüm olabilir, duruma bağlı" dedi.

Yarımağan, Danıştay’ın YÖK’ün "farklı katsayı" uygulanmasına ilişkin kararının yürütmesini durdurmasının ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Ocakta başlayan YGS’ye başvuruların sürdüğüne işaret etti. Sınava başvuru süresinin 12 şubat Cuma günü sona ereceğini belirten Yarımağan, bu haftanın, başvuruların en yoğun yapıldığı dönem olduğunu vurguladı.

Başvuruları tamamlamak istediklerini söyleyen Yarımağan, şunları kaydetti: "Özellikle sınava her halükarda girecek adaylar başvurularını aksatmadan yapsınlar. Her halükarda derken şunu kastediyorum, koşullara göre girip girmeme kararı veren bir kitle olabilir. Mevcut koşullara göre başvurur ama yeni koşullara göre başvurmaktan vazgeçer. Tersi de olabilir. Başvuru koşulları değişirse başvurma kararını değiştirecek adaylar olabilir. Onların durumunu değerlendireceğiz hatta gerekirse onlar için ek süre vereceğiz. Ama sınava nasıl olsa girecek örneğin son sınıf öğrencisi veya geçen yıldan kalan, katsayı ne olursa olsun bu sene sınava girecek adaylar başvurularına lütfen devam etsinler." YGS’ye başvuru için duruma göre gerekirse ek süre verilebileceğini ifade eden Yarımağan, "Hukuki durum nasıl olacak ben de bilemiyorum. Ama verilecek karar, başvurmasını veya başvurmamasını etkilemeyecek adaylar başvurularına devam etsinler" dedi.

"Bu yıl sınav kesin yapılacak mı?" sorusuna Yarımağan, "Tabii yapılacak ama inşallah bu durum birkaç defa daha devam etmez. Bir yerde bitmesi lazım" yanıtını verdi.

-"HUKUKÇULARLA KONUşACAğIZ..."-
Karar nedeniyle hukuki yönden bir sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı yönündeki soru üzerine Yarımağan, şunları söyledi: "Başvuran adaylardan bir kısmı diyebilirler ki ’başvuru koşullarının böyle olduğunu bilseydik başvurmazdık’. Ayrıca, diyelim ki başvuru süresi bu hafta bitti ve YÖK’ün kararı daha sonraya kalırsa bazı adaylar diyebilirler ki ’koşulların böyle olduğunu bilseydik biz de başvururduk’. Dolayısıyla verilecek karara göre, bu gruplar için bir çözüm bulmak lazım. Yani başvurmamış, başvurmak isteyenlere bir ek süre vermek lazım; ’başvurmaktan vazgeçmek istiyorum’ diyenler için de hukukçular ile konuşacağız gerekiyorsa onlara başvurularını geri alma hakkını, paralarını iade etmemiz lazım." YÖK’ün farklı katsayı uygulanmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulmasının ardından yaşanacak süreçlerin uzamasının sıkıntı yaratabileceğini vurgulayan Yarımağan, şöyle konuştu: "Bu süreler inşallah çok uzun sürmez. Çünkü takvime göre bizim sınava giriş belgelerini göndermemiz lazım yakında. Onları etkileyecek olursa sınavı da ertelememiz lazım. şu anda sınavın ertelenmesi konusunda kesin birşey söyleyemiyorum. Ertelenmesi mutlaka gerekmeyebilir ama gerekebilir de. Gerekmeden de çözüm olabilir. Duruma bağlı." Yarımağan, şu anda varsayımlar üzerinden konuşmak istemediğini vurgulayarak, "şu anda ben adayların sakin olmalarını ve başvurularına devam etmelerini istiyorum. Merak etmesinler onların haklarını koruruz" diye konuştu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, YGS’ye şu ana kadar yaklaşık 800 bin adayın başvurduğunu bildirdi.
DANIşTAY'DAN ıKıNCı KATSAYIYA DA RET!
Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün üniversiteye girişte farklı katsayı uygulaması öngören 17 Aralık 2009 tarihli kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.ıstanbul Barosu Başkanlığı, Yükseköğretim Genel Kurulunun (YÖK) yükseköğretime girişte farklı katsayı puanı uygulamasını kaldıran 21 Temmuz 2009 tarihli kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu.
Bunun üzerine YÖK, 17 Aralık 2009’da üniversiteye giriş sınavında adaylara "farklı katsayı" uygulanması kararı almış ve puanlar hesaplanırken adayların kendi alanıyla ilgili program tercihinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarının (AOBP) 0.15, alan dışı tercihte 0.13 ile çarpılmasını kararlaştırmıştı.ıstanbul Barosu Başkanlığı, YÖK’ün bu yeni kararının da iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün yeni kararının, iki, üç ve dördüncü maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.Kararın ikinci maddesi, "AOBP’nin 0.15 ve 0.13 katsayıları ile çarpılmasını" öngörüyordu.
Kararın üçüncü maddesi, "öğretmen lisesi ve meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,05 ile çarpımı sonucunda bulunan puanın toplam puana ayrıca ekleneceğini", dördüncü maddesi ise "Meslek Yüksek Okullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına açık öğretim programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına YGS puanları esas alınarak yerleştirme yapılacağını" düzenliyordu.Davalı YÖK’ün bu karara itiraz hakkı bulunuyor. ıtirazı, Danıştay ıdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.Danıştay 8. Dairesinin, YÖK’ün farklı katsayı uygulaması öngören kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin gerekçesinde, alan içi tercihlerde 0.8, alan dışı tercihlerde 0.3 katsayısının esas alınacağına ilişkin düzenlemenin değiştirilerek alan içi 0.15, alan dışı 0.13 katsayı farkına dönüştürülmesine ilişkin dava konusu kararın hukuken geçerli bir sebebe dayanmadığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi.Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün 17 Aralık 2009 tarihli yeni kararının, iki, üç ve dördüncü maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.Dairenin gerekçesinde, dava konusu kararın ikinci maddesinde,"Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanları ile yerleştirme yapılan programlar ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanları esas alınarak yerleştirme yapılan programlarda, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), adayın kendi alanında bir programı tercih etmesi halinde 0,15; alanı dışında bir programı tercih etmesi halinde ise 0,13 ile çarpılır. Ortaya çıkan sayının sınav sonucuna eklenmesi suretiyle bu aşamadaki yerleştirmeye esas olacak puan belirlenir" hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.Kararın, üçüncü maddesinde, "Adaylardan öğretmen lisesi ve meslek lisesi mezunu olanların, sınavsız kayıt hakkı olanlar dışında, kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,05 ile çarpımı sonucunda bulunan puan 2. maddeye göre hesaplanan toplam puana ayrıca eklenir", dördüncü maddesinde ise "Meslek Yüksek Okullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına açık öğretim programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına YGS puanları esas alınarak yerleştirme yapılır" kuralının getirildiği belirtildi.Gerekçede, şöyle denildi: "Katsayı farkının belirlenmesinde davalı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının iddia ettiği gibi bireylerin devlete karşı korunması değil, devletin bireylere tanıdığı ve yararlandırdığı hakların tam ve gereğince kullanılmasının sağlanması amaçlanmalıdır. Yani bireylerin haklarının birbirlerine karşı korunması, sahip olunan hakların özüne ve ruhuna uygun kullanımının sağlanmasıdır. Maddi olayda ölçülülük ilkesinin hareket noktası da öğrencilerin mesleki eğitim, genel lise eğitimi ve genel liseler içinde alan, bölüm seçerek oluşturdukları birikimin adil bir değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlamaktır. Bu ayrımların kaldırılması sonucunu doğuran bir düzenlemenin eğitim sisteminin örgütleniş biçimindeki bütünlüğü bozacağı ve yargı kararlarına aykırı olacağı açıktır."
SINAV TARıHLERı ETKıLENECEK 17 Aralık tarihli kararın da yargıdan dönmesi sonrasında, sınav takvimi ve üniversitelerin açılma tarihlerinin de etkileneceği belirtiliyor.BAşKAN 'HUKUKU DOLANIRIZ' DEMışTı YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Danıştay'ın ilk katsayı kararına karşı "Gerekirse hukuku dolanırız" açıklamasını yapmıştı.

-YÖK’ÜN SAVUNMASI-

Davalı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının savunmasına da yer verilen gerekçede,YÖK’ün yargı kararları nedeniyle oluştuğunu ileri sürdüğü hukuki boşluğu gidermek için belirlediği farklı katsayı oranına ilişkin açıklama yaparken "yönlendirme amacıyla getirilen sınırlamanın bireyin yükseköğrenim hakkını ortadan kaldırmaması, istediği takdirde makul seviyede bir gayretle bu sınırlamayı aşabilmesine imkan verilmesi gerektiği, aksine bir yaklaşımın bireyi katlanamayacağı bir sorumluluk altına sokarak Anayasanın beşinci maddesine aykırılık teşkil edeceği, yasal kuralların ilgililerin farklı bir alanı tercih etmelerinin engellenmesi sonucunu doğuracak düzenlemeleri içermediği gibi meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarından farklı bir alanda yükseköğrenim görmek istemeleri halinde de farklı katsayı uygulanacağına ilişkin bir düzenleme yer almadığı, farklı katsayı uygulamasının meslek liselerini olumsuz etkileyeceği, sınav sürecinin başladığı, kılavuzların hazırlandığı bu aşamada oluşacak değişikliklerin öğrencilerin başvurularında belirsizlik yaratacağı"nın ileri sürüldüğü belirtildi.YÖK’ün bu savunmasının, farklı katsayı uygulamasını kaldıran düzenlemeye yönelik olarak açılan davalarda verilen savunmalarını tekrar eder nitelikte olduğu ifade edilen gerekçede, "Bu şekilde katsayı farkının olmaması ya da olacaksa da aşılabilir bir niteliğinin bulunmasına yönelik olan bir amacın, mevzuatta öngörülen ve dairemizce ve ıdari Dava Daireleri Kurulunca verilen kararlarda da vurgulanan temel ilke ve yaklaşıma uygun olmadığı açıktır. Ayrıca uygulanacak katsayı sınavlar sonucunda yerleştirmeye esas puanın hesaplanmasında dikkate alınacağından sınavlara başvurma ve sınavları engelleyici bir husus değildir" denildi.Gerekçede, "1998 yılından itibaren uygulanan ve hukuka uygunluğu yargısal kararlarla istikrar kazanmış farklı katsayı uygulaması ile dava konusu karar alınıncaya kadar uygulanmakta olan alan içi tercihlerde 0.8, alan dışı tercihlerde 0.3 katsayısının esas alınacağına ilişkin düzenlemenin değiştirilerek alan içi 0.15, alan dışı 0.13 katsayı farkına dönüştürülmesine ilişkin dava konusu kararın hukuken geçerli bir sebebe dayanmadığı" vurgulandı.Kararın ayrıca yargı kararlarının gereklerine aykırı olduğu ve yargı kararlarını geçersiz kıldığı sonucuna ulaşıldığı belirtilen gerekçede, "Bu durumda, dava konusu düzenlemenin ikinci maddesinde hukuka uyarlık bulunmamıştır.Düzenlemenin üçüncü maddesi ve kararın dördüncü maddesindeki puanlama sistemi ikinci maddeye dayandırılmış olduğundan, hukuki geçerliliğinden söz etmeye olanak yoktur. Dava konusu kararın iki, üç ve dördüncü maddelerinin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar oluşacağı da açıktır" denildi.

Milliyet
 
Son Olarak
 
YÖK Başkanı öğrencileri rahatlattı

Danıştay iptal etti ancak YÖK hem takvimde hem de katsayıda ısrarlı. ışte YÖK Başkanı Özcan'ın açıklaması;


YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Danıştay 8. Dairesi'nin, YÖK'ün üniversiteye girişte farklı katsayı uygulaması öngören 17 Aralık 2009 tarihli kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurmasına ilişkin, "Öğrencilerin meraklanmasına ve endişelenmesine gerek yok. Kendilerine bildirilen tarihlerde sınavlar yapılacaktır" dedi.

Özcan, Uludağ'da gazetecilere yaptığı açıklamada, katsayı meselesinin ikinci sınavdan sonrasını ilgilendirdiğini belirterek, "Öğrencilerin meraklanmasına ve endişelenmesine gerek yok. Kendilerine daha önce bildirilen tarihlerde sınavlar yapılacaktır" dedi.

Tek endişelendiği tarafın öğrencilerin bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmeleri olduğunu ifade eden Özcan, "ılk yaptığımız düzenleme tamamen başarıya dayanan mükemmel bir düzenlemeydi. Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verdi, farklı katsayılar konusunda. ıkinci yaptığımız düzenlemede kat sayı uygulamasını esas aldık, hem de Anayasa'nın 13. maddesine uygun olarak ölçülük ilkesini kullanarak hareket ettik" diye konuştu.

YENı YOL HARıTASI HAZIRLANACAK

YÖK Başkanı Özcan, "Buradan anlaşılıyor ki; dikkate alınmadı, bu da yeterli olmadı. Bundan sonra neler yapabiliriz? Arkadaşlarımla konuşmadan size bir şey söyleyemeyeceğim. Neler yapabiliriz? Bakacağız. Bazı arkadaşlarım kısa özetler verdiler. Yarın onlarla görüşeceğim. ıstişare yaptıktan sonra yarın akşam ya da sonraki gün bir yol haritamız hakkında daha açıklayıcı ve doyurucu fikir vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

MOTıVASYONLARI BOZULMASIN

Özcan, belirtmek istediği önemli konunun öğrencilerin bu tür gelişmelerden etkilenmemeleri olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü bu yürütmeyi durdurma kararları ne birinci ne de ikinci sınavı etkiliyor. Katsayıyla ilgili meseleler ikinci sınavdan sonra söz konusu. Kesinlikle motivelerini bozmasınlar ve çalışmalarına devam etsinler" mesajını verdi.

Özcan, "Yürütmeyi durdurma kararı verilmesinden son derece üzgünüz ve endişeliyiz. Benim endişem öğrencilerin durumuyla ilgilidir. Ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Biz o zamana kadar bu sorunları halledeceğiz. şimdi çok planımız var, B, C, D, E, F... Sınav takviminde çok fazla değişme olacağını düşünmüyorum. Olsa olsa bir hafta ileri atmalar olabilir. Onun haricinde kesinlikle sınav süreciyle oynanmamasını sağlamaya çalışacağız" dedi.

Öğrencilerin başvurularında bir haftalık gecikme olabileceğini belirten Özcan, "Söylediğim gibi, bu katsayı meselesi ikinci sınavdan sonrasını ilgilendiriyor. Öğrencilerin meraklanmasına ve endişelenmesine gerek yok. Kendilerine daha önce bildirilen tarihlerde sınavlar yapılacaktır" diye konuştu.
 
 

Yorum ekleMatematik

Ziyaretçilerimiz yazdıkları yorumdan sorumludur.
Her hangi açılacak bir davada IP adresi ve diğer bilgiler paylaşılacaktır.


Gvenlik kodu
Yenile

< nceki   Sonraki >

Matematik | Teog Matematik | YGS Matematik | LYS Matematik | ALES Matematik