Giriş Formu

Reklam: 160x600
Google Reklamları

Sponsor

Reklam ver

Ezber Bozuluyor Matematik 6 Günde Bitiyor. Nasıl mı? Tıklayın!

Google Reklamlari

Bağinti-Fonksiyon-İşlem Konusunu İndir
---

Bağıntı-Fonksiyon-İşlem

Bilgisayarınıza kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanın linkine sağ tıklayıp "Farklı Kaydet" seçeneğini kulanabilirsiniz.

 

 Bağinti-Fonksiyon-İşlem Konusunu İndirmek için tıklayınız

 Konunun içindeki soruların Yanit Anahtarı için tıklayınız

 

 

Yukarıdaki dökümanları açabilmek için Adobe Reader 'ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir.

Eğer program yüklü değilse ücretsiz programa ulaşmak için  simgesine tıklayınız.

 

İçindekiler: 


BA⁄INTI-FONKS‹YON-‹fiLEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
II. KARTEZYEN ÇARPIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
1. SIRALI ‹K‹L‹LER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
a. S›ral› ‹kili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
b. S›ral› ‹kililerin Eflitli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2. KARTEZYEN ÇARPIM KÜMES‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
a. ‹ki Kümenin Kartezyen Çarp›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
b. Kartezyen Çarp›m Kümesinin Eleman Say›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
c. Kartezyen Çarp›m›n Özelikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3. D‹K KOORD‹NAT S‹STEM‹ VE ANAL‹T‹K DÜZLEM . . . . . . . . . . . 86
III. BA⁄INTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
1. BA⁄INTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2. B‹R BA⁄INTININ TERS‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3. BA⁄INTININ ÖZEL‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
a. Yans›ma Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
b. Simetri Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
c. Ters Simetri Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
ç. Geçiflme Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4. DENKL‹K VE SIRALAMA BA⁄INTISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
a. Denklik Ba¤›nt›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
b. Denklik S›n›f› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
c. S›ralama Ba¤›nt›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
IV FONKS‹YON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
1. FONKS‹YON KAVRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2. B‹R FONKS‹YONUN GRAF‹⁄‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3. Efi‹T FONKS‹YONLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4. FONKS‹YON ÇEfi‹TLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
a. Bire Bir Fonksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
b. Örten Fonksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
c. ‹çine Fonksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
ç. Bire Bir içine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
d. Bire Bir Örten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
ÜN‹TE III
BA⁄INTI-FONKS‹YON-‹fiLEM
5. ÖZDEfiL‹K (B‹R‹M) FONKS‹YONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6. SAB‹T FONKS‹YON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7 SIFIR FONKS‹YONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
8. DO⁄RUSAL FONKS‹YON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
V. ‹fiLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
1. ‹K‹L‹ ‹fiLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2. ‹fiLEM‹N ÖZEL‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
a. Kapal›l›k Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
b. De¤iflme Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
c. Birleflme Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
ç. Da¤›lma Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
d. Birim (Etkisiz) Eleman Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
e. Yutan Eleman Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
VI. FONKS‹YONLARDA ‹fiLEMLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
1. FONKS‹YONLARIN B‹LEfiKES‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
2. FONKS‹YONLAR ÜZER‹NDE B‹LEfiKE ‹fiLEM‹N‹N
ÖZEL‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
a. De¤iflme Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
b. Birleflme Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
c. Birim Fonksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
ç. Bir Fonksiyonun Tersi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
3. ÇEfi‹TL‹ ÖRNEKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ÖZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
ALIfiTIRMALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
TEST III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

 

Kaynak EğiTek (meb.gov.tr)

Videolar tanıtım amaçlıdır satışı yapılmadığı gibi hiçbir ticari menfaat gözetilmemektedir.

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik (Resmi Gazete Kabul Tarihi : 3.3.2004) ile kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durulmasını istemek zorundadır. Durdurulmadığı takdirde savcılığa başvurabilir. Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise bilgimatematik.tc adresinden bize ulaşınız.
 

Yorum ekleMatematik

Ziyaretçilerimiz yazdıkları yorumdan sorumludur.
Her hangi açılacak bir davada IP adresi ve diğer bilgiler paylaşılacaktır.


Güvenlik kodu
Yenile

< Önceki   Sonraki >

Matematik | Teog Matematik | YGS Matematik | LYS Matematik | ALES Matematik