bir olayın olasılığı

Comments Helpful
Olasılık 0 50%