Giriş Formu

Reklam: 160x600
Google Reklamları

Sponsor

Reklam ver

Buraya Cmle Reklam Verebilirsiniz. reklam@matematikvegeometri.com

Google Reklamlari

Burs ve Kredi Veren Resmi Kurumlar ve Vakıflar
---

bursKarşılıklı veya karşılıksız burs seçenekleri genelde üniversiteyi kazanan 1. sınıf öğrencilerine maddi kaynak sağlayarak eğitim ve temel ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemektedir.

Burs almak isteyen öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla, tüm burs veren kurum ve kuruluşların adres ve iletişim bilgileri derlemeye çalıştık.

Burs almak isteyen öğrencilerimiz doğrudan belirtilen kurum ve kuruluşlara başvurmanız gerekmektedir....

 

Burs Nedir?
Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine burs, kredi verilmesine ilişkin kanun doğrultusunda karşılıksız verilen paradır.


Burslardan Kimler Yararlanabilir?
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Açık Öğretim (Sadece öncelikli öğrenciler, şehit, gazi çocuğu, anne baba ölü vb.),
- ıki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapan öğrenciler (intibak veya hazırlık sınıfında okuyanlara burs verilmez)
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (Hazırlık sınıfında okuyanlara burs verilmez),
- Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
- ÖSYM Sınavı sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık, yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler, - Ülke adına müsabakalara katılan, Amatör Milli Sporcu öğrenciler,
- ıkinci öğretimde okuyan öğrenciler, burslardan yaralanabilir.


Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi; öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.Öğrenim Kredisi Nedir?
Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan gençleri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.Öğrenim Kredisinden Kimler Yararlanabilir?
- Ön lisans öğrenciler
- Lisans öğrencileri
- Açık öğretim (Sadece öncelikli öğrenciler, şehit, gazi çocuğu, anne baba ölü vb.)
- ıki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibak yapan öğrenciler (ıntibak veya hazırlık sınıfında okuyanlara öğrenim kredisi verilmez)
- Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (Hazırlık sınıfında okuyanlara öğrenim kredisi verilmez)
- Vakıf Üniversitesinde okuyan öğrenciler
- ıkinci öğretimde okuyan öğrenciler.Katkı Kredisi Nedir?
Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına üniversite hesabına ödenen paradır.Katkı kredisi borcu; öğrencinin normal öğrenimi süresince öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara Devlet ıstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 1996-1997 öğretim yılından bu yana üniversitelere ilk defa kayıt yaptıracak olanlardan katkı kredisi almak için Kurumumuza başvuranlar, öğretim kurumlarına kayıt esnasında katkı payı ödemeksizin kayıt yaptırabilmektedirler.Katkı Kredisinden Hangi Öğrenciler Yararlanabilir?
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler (Sadece öncelikli öğrenciler şehit, gazi çocuğu, anne baba ölü vb.)
- ıki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapılan öğrenciler (ıntibak veya hazırlık sınıfında okuyanlara öğrenim kredisi verilmez)Burs, Öğrenim ve/veya Katkı Kredisi Almak için Müracaatta Bulunacak Öğrencilerin Neler Yapması Gerekiyor?Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin burs, öğrenim ve katkı kredisi müracaatları ÖSYM sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM web sonuç sayfasından,  Ara sınıf, ön kayıt, özel yetenek, Master-doktora öğrencilerinin müracaatları ise internet ortamında interaktif olarak www.kyk.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.Burs, kredi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi, anne, baba meslek belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler alınmamakta ancak, kontrolleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamlarda yapılmaktadır. ıstenilen belgeler öğretim kurumlarında ve Kurumun www.kyk.gov.tr adresinde ilan edilmekte, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin ise adreslerine duyuru yapılmaktadır.Öncelik Belgeleri
- Amatör Milli Sporcu belgesi, ilgili federasyondan alınacak,
- şehit veya gazi çocuğu belgesi
- Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlar (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak)
- Lise ve dengi öğrenimlerini Yetiştirme Yurtlarında tamamlama belgesi,
- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlama belgesi,
- Anne ve/veya babası Yurtkur'da çalışanlar, emekli olanlar (ilgili kuruluştan alacakları onaylı belge),
- 5532 Sayılı Kanun kapsamında terör sebebiyle köyleri boşaltılanlar (valilikten alınacak)Öğrenciler söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde bulundukları yerlerdeki Kurumun Bölge ve/veya Yurt Müdürlüklerine, Bölge ve Yurt Müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise Kurumun "Cemal Gürsel Cad. No:61 06590 Cebeci / Ankara " adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs, kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs, kredi tahsisi yapılan öğrencilere ait listeler yine öğretim kurumlarında ve Kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinde ilan edilerek, kazanan öğrencilerden senet yaptırmaları istenecektir.Burs, kredi tahsisi yapılan öğrencilerin listeleri ve adlarına hazırlanmış Burs-Kredi Taahhüt Senetleri öğretim kurumlarına gönderilecek, Öğrenciler Burs-Kredi Taahhüt Senetlerini öğretim kurumlarından teslim alacaklar, notere tanzim ve tasdik ettirdikten sonra belirlenen süre içerisinde belirtilen yerlere teslim edeceklerdir.Burs-Kredi Taahhüt Senedini noterde tanzim ve tasdik ettirmeyenler ile belirlenen süreye kadar Kuruma vermeyenlere burs, kredi verilmeyecek, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.18 yaşından küçük olanlar Burs-Kredi Taahhüt Senetlerini noterden velileri ile birlikte imzalayacaklardır. 18 yaşından büyük olanlar ise kendileri imzalayacaklardır.Kuruma gönderilen Burs-Kredi Taahhüt Senetleri incelenerek, eksiklik veya yanlışlık görülmediği takdirde burs veya öğrenim kredisi ilgili banka şubesine, katkı kredisi ise öğretim kurumlarının hesabına ödenecektir. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin adını, soyadını ve banka şubesini belirten listeler öğretim kurumlarında ve Kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.Adına burs veya kredi ödemesi yapılan öğrenci; ilgili T.C. Ziraat bankası şubesine müracaat edecek ve adına düzenlenmiş olan BANKKART'ını alarak (daha sonrada gönderilebilir) burs yada kredisini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir.
Burs veya öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilere her yılın Ocak ayından başlamak üzere her ayın 7 sinde aylık olarak yapılacaktır.Hangi Durumlarda Öğrenim ve Katkı Kredisinin Kesilir?
- Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
- Vazgeçmesi, izin alması, kayıt dondurması,
- Sağlık sorununun olması,
- Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması,yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
- Öğretim kurumunun kapatılması,
- Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
- Devamlı gelirle çalışması,
- Kesin hükümle mahkum olması, hallerinde öğrencilerin öğrenim ve katkı kredisi kesilmektedir.Burs Hangi Hallerde Kesilir?
- Başarısızlık sebebiyle,
- Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
- Vazgeçmesi, izin alması, kayıt dondurması,
- Sağlık sorununun olması,
- Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması, yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
- Öğretim kurumunun kapatılması,
- Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
- Devamlı gelirle çalışması, 
- Kesin hükümle mahkum olması
- Hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.Burs Alan Öğrencilere Başarısızlık veya Vazgeçme Sebebiyle Öğrenim Kredisi Verilmesi
Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir. Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir.
www.kyk.gov.trAyrıca burs, katkı veya öğrenim kredisi dışında kredi almak isterseniz, Türkiye’deki büyük holdinglerin, ticaret odalarının, belediyelerin,  vakıflar ve derneklerin web sitelerinden iletişim bilgilerine ulaşarak burs verip vermediklerini öğrenebilirsiniz.YURT DIşI BURSLARLisans Düzeyindeki BurslarTÜBıTAK Bursları
TÜBıTAK tarafından üniversitelerin temel fen, uygulamalı fen veya sağlık bilimleri bölümlerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik amacıyla Üniverite Öğrencileri Yurtiçi/Yurtdışı Araştırma Destekleme Programı uygulanmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Bursları
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ikili kültürel anlaşmalar çerçevesinde Yabancı Hükümetlerce Hükümetimiz emrine verilen burslarla ilgili işlemleri yürütmektedir.Lisansüstü Düzeyindeki BurslarTÜBıTAK Bursları
TÜBıTAK, Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) tarafından yürütülen:
Lisansüstü Eğitim Destek Programları
- Yurtdışı Araştırma Burs Programı (NATO-A2) 
- Doktora Burs Programı (NATO-PC A1) 
- Araştırma Burs Programı (NATO-PC A2) 
- Lisansüstü Yaz Okulu Destekleme Programı 
- TÜBıTAK/TÜRK-ALMAN Jinekoloji Derneği Yurtdışı Araştırma Burs ProgramıDoktora Sonrası Araştırma Destek Programları
- Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (NATO-B1)
- Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (NATO-B2)
- Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (BAYG-C)Uluslararası Bilimsel Anlaşmalar Çerçevesinde Yürütülen Programlar
- TÜBıTAK-DFG Bilimsel Değişim Burs Programı
- TÜBıTAK-ESEP Avrupa Bilimsel Değişim Burs Programı
- TÜBıTAK-Macaristan Bilimler Akademisi Bilimsel Değişim Burs Programı
- TÜBıTAK-British Chevening Burs ProgramıTürk Eğitim Vakfı BurslarıMilli Eğitim Bakanlığı Bursları
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ikili kültürel anlaşmalar çerçevesinde Yabancı Hükümetlerce Hükümetimiz emrine verilen burslarla ilgili işlemleri yürütmektedir.Yabancı Ülke ve Kuruluşların Bursları
Almanya, ABD, ıngiltere, Japonya.Uluslararası Kuruluşların Bursları
Avrupa Birliği Komisyonu, NATO Bursları.(TÜBıTAK vasıtası ile dağıtılmaktadır. )UNESCO Bursları
ıhtisas sonrası araştırma bursları verilmektedir. Süre, en az üç ay, en fazla 9 aydır.WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Bursları
Koşullar:
• Uzman olmak ve çalışma yapılacak konuda en az iki senelik deneyime sahip olmak
• Adayın ülkesinde gerekli çalışma koşullarının olmaması
• Araştırılacak konunun WHO'nun ve ülkenin sağlık programı ile bağdaşması
• Adayın ülkesindeki sağlık organizasyonunda görev alması
www.yok.gov.tr

 

 

Karşılıklı veya karşılıksız burs seçenekleri genelde üniversiteyi kazanan 1. sınıf öğrencilerine maddi kaynak sağlayarak eğitim ve temel ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemektedir.

Burs almak isteyen öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla, tüm burs veren kurum ve kuruluşların adres ve iletişim bilgileri derlemeye çalıştık.

Burs almak isteyen öğrencilerimiz doğrudan belirtilen kurum ve kuruluşlara başvurmanız gerekmektedir....

 

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu:

Yurt içinde tüm üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı altında borç veriliyor. Öğrenim kredisi üçer aylık ödemeler halinde bankalar aracılığıyla ödeniyor ve miktarı her yıl enflasyon oranında belirleniyor. Katkı kredisi, kanuna göre öğrencilerin ödemesi gereken öğrenci katkı paylarının okudukları fakülte ve yüksekokul saymanlıklarına, öğrenci adına borç kaydedilerek, yatırılmasıdır. Harç miktarı fakülte ve yüksekokulların türüne göre değiştiğinden öğrencilerin borçlandığı kredi de değişiyor. Harç kredisi için kuruma ayrı bir başvuru yapılması gerekiyor. Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtiçindeki öğrenci yurtları ile öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını da karşılıyor. Kuruma kredi ve yurt başvuruları için gerekli işlemler ve tarihler her yıl medya aracılığıyla duyuruluyor ve tüm yükseköğrenim kurumlarında ilan ediliyor. Daha önce bir yükseköğrenim kurumundan mezun olanlar, kesin hükümle mahkum olanlar, yabancı uyruklular (KKTC dahil), gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, öğrenim kredisi almaktayken tekrar müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmiyor veya kredileri kesiliyor.

Başvuru Adresi:
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlük
Kıbrıs Cad. No.4 Kurtuluş-06604 Ankara
Tel: 0312 - 431 11 00

Kredi Dairesi Başkanlığı
Cemal Gürsel Cad. No.61 Cebeci 06590 Ankara
Tel: 0312 - 363 87 70 (3 hat) Fax: 0312 - 319 99 37

Yurt ıdare ve ışletme Dairesi Başkanlığı
Kıbrıs Cad. No.3 Kurtuluş 06604 Ankara
Tel: 0312 - 435 60 51 Fax: 0312 - 435 82 45

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşfik Fonu:

Her yıl verilen burstan, üniversitelerin herhangi bir bölümünde okuyan ve dar gelirli olduğunu belgeleyen öğrenciler yaralanabiliyor. Lisansüstü öğretim görenler, ekstern öğrenciler, daha önce bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olan, çalışan, vakıf üniversitelerinde ya da ikinci öğretimde okuyan, başarısızlık nedeniyle sene kaybı olanlar, yabancı uyruklular ve başka bir kurumdan burs alan öğrenciler Başbakanlık burslarından yararlanamıyorlar. Başvurular Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının başında yapılıyor. Başvuru formları YURTKUR'a bağlı bölge ya da yurt müdürlüklerinden ve fakülte dekanlıklarından alınabiliyor. Gerekli bilgiler üniversitelerde ve YURTKUR'a bağlı yurtlarda ilan edilerek duyuruluyor.

Başvuru Adresi:
Başbakanlık SYDT Fonu
Karanfil Sok. No.67 Kat.3 06640 Bakanlıklar-Ankara
Tel: 0312-419 13 93 - 419 13 94

TÜBıTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu:

Üniversite Temel Bilimler Burs Programı (A): ÖSS sonucuyla yerleştirildiği bölümün gerektirdiği puan türü esas olmak üzere sayısal ağırlıklı (Matematik ve Fen) puanına göre yapılan sıralamada ilk 1.000 öğrenci arasına girenlerden, üniversitelerin temel bilimler bölümlerine (matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik) kayıt yaptıran öğrencilere sınavsız ve karşılıksız burs veriliyor. Burs aylık ödemelerle birlikte yılda iki kez Kasım ve Mart aylarında kitap desteğini kapsıyor ve miktarları her yıl yeniden hesaplanıyor.

Üniversite Temel Bilimler Burs Programı (B): Temel bölümlerden birinde öğrenim görmekte olan üstün başarılı öğrencilere sınavla ve karşılıksız burs veriliyor. Burslar Ekim ayından başlıyor. Aylık ödemelerle birlikte yılda iki kez Kasım ve Mart aylarında kitap desteği veriliyor. TÜBıTAK temel bilimler bursları Kredi ve Yurtlar Kurumu dışında başka yerden burs alanlara ve yabancı öğrencilere (KKTC dahil) verilmiyor.
Üniversite Öğrencileri ıçin Araştırma Projeleri Destekleme Programı Üniversite ve yüksekokulların temel, uygulamalı fen ve tıp bilimleri bölümlerinde lisans eğitimi görmekte olan öğrencileri araştırmaya yöneltmek, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkabilmesini sağlamak, bilimsel araştırma yöntemlerine yatkınlığını geliştirmek ve geleceğin bilim adamları olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek araştırma projelerine mali destek sağlanıyor. Projeler en çok 1 yıllık süre boyunca destekleniyor. Projenin öğrencinin lisans eğitiminin bitmeden tamamlanacak şekilde planlanması gerekiyor. Destek süresinin başlamasından itibaren ilk dört ay içinde projedeki gelişmeleri anlatan bir ara rapor ile destek süresinin bitiminde ise kesin raporun TÜBıTAK- BAYG (Bilim Adamı Yetiştirme Grubu)’na sunulması gerekiyor.

Yurtiçi Lisansüstü Burs Programı, üniversitelerin temel, uygulamalı fen ve tıp bilimlerinde veya bilim ve teknoloji politikaları konusunda, en az iki öğretim üyesinden oluşan ve ortak araştırma yapan öğretim üyesi gruplarının üstün başarılı lisansüstü (tezli yükseklisans veya doktora) öğrencilerine burs veriliyor. Başvurunun, ortak araştırmaları çerçevesinde lisansüstü eğitim veren ya da vermeyi planlayan öğretim üyeleri grupları tarafından yapılması gerekiyor. Burs için önerilen öğrencinin yüksek lisans programına kayıtlı ise lisans öğrenimini en az 68-75/100 veya 2.75/4 genel ağırlıklı not ortalaması ile bitirmiş olması ya da bölümünün ilk üç kişi arasında bitirenlerden olması gerekiyor. Burs için önerilen öğrenci doktora programına kayıtlı ise not ile ilgili yukarıda belirtilen şartlardan başka yüksek lisans eğitimlerini 80.00/100 veya 3.20/4 ağırlıklı not ortalaması ile bitirmiş olması gerekiyor. Bir kamu ya da özel sektör kuruluşunda ücreti görevi olmayan bursiyerler için, yüksek lisans öğrencileri için öğrenime kayıt tarihinden itibaren en çok iki yıl, doktora öğrencileri için ise en çok üç yıl (ücretli görevi olanlar için 4 yıl) süre ile verilen bursların miktarı enflasyon oranında her yıl yeniden belirleniyor. Bursiyer öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin bulunduğu il dışındaki üniversitelerden ders alması ya da araştırma yapması durumunda bir miktar ek ödeme yapılıyor.

Yurtiçi Doktora Burs Programı, üniversitelerin temel, uygulamalı fen veya tıp bilimleri dallarından birinde eğitimin başarıyla sürdürülebilmesi koşuluyla doktoraya kabul tarihinden itibaren ücretli görevli olanlar için en çok 4 yıl, ücretli görevi olmayanlar için ise 3 yıl süre ile belirli miktarda burs ve ek destek yardımı veriliyor. Öğrencilerin lisans eğitimlerini 68-75/100, lisansüstü eğitimlerini de 80.00/100 genel ağırlıklı not ortalaması ile bitirmiş olması gerekiyor.

Başvuru Adresi:
TÜBıTAK Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No:221 06 100 Kavaklıdere ANKARA
Tel: 0312- 468 53 00 Fax:0312-427 23 82
web: www.tubitak.gov.tr

TÜBıTAK-Münir Birsel Vakfı
Atatürk Bulvarı, Göreme Sok.No:7 06100 Kavaklıdere ANKARA

Yurtiçi doktora burs programı için: Bu e-posta adresi spam botlar tarafndan korunmaktadr, Grntlemek iin javascript ak olmal. Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
Yurtiçi-yurtdışı bütünleştirilmiş doktora burs programı için: Bu e-posta adresi spam botlar tarafndan korunmaktadr, Grntlemek iin javascript ak olmal. Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

Milli Eğitim Bakanlığı

Yüksek öğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriliyor.

Başvuru Adresi:
MEB - Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü
06573 Bakanlıklar-ANKARA
Tel: 0312-418 21 79
Fax: 0312-418 45 53

Mecburi Hizmet Karşılığı Burs Veren Resmi Kurumlar

Resmi kurumlar hesabına yurtiçinde yükseköğrenim yapacak bütün öğrenciler için, mesleğin veya branşın gerektirdiği özel şartlar hariç başka bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak, bursun dışında başka bir kaynaktan burs, kredi gibi maddi yardım almamak gibi şartlar aranır. Resmi kurumların burs kontenjanları ve branşları her yıl ihtiyaca göre belirlendiğinden burs için gerekli bilgiler ilgili kurumlardan alınmalıdır. Bu bilgiler üniversitelerde ve medyada da duyurulmaktadır. Mecburi hizmet karşılığı yükseköğrenim bursu veren diğer resmi kurumların bursları hakkındaki bilgiler "güncellik açısından" ilgili kurumların telefonlarından alınmalıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından subay olarak yetiştirilmek üzere fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrencilere askeri öğrenci statüsünde TSK Personel Kanunu gereklerine göre burs verilmektedir.

 

Hacı Ömer Sabancı Vakfı  

Posta Adresi:Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı)
Sabancı Center 4. Levent
34330 ıSTANBUL
Tel :+90 (212) 385 88 00
Faks : +90 (212) 385 88 11
E-Posta : Bu e-posta adresi spam botlar tarafndan korunmaktadr, Grntlemek iin javascript ak olmal. Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır (Burs ve stajla ilgili konular)
: Bu e-posta adresi spam botlar tarafndan korunmaktadr, Grntlemek iin javascript ak olmal. Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır (Diğer konular)  Ayrıntılı Bilgi
 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

www.yekuv.org / 0212 274 15 02

15 Eylül-15 Ekim arasında başvuran adaylar sıra numarasına göre mülakata alınıyor. Belli bir puanlamaya tabi tutulan adaylara daha sonra burs veriliyor. Burs alabilmek için gerekli koşullar: Öğrencinin başarılı olması, ıstanbul içindeki üniversitelerin ilgili fakültelerini bu yıl kazanması ve kaydını yaptırmış olması, eğitim desteğine ihtiyacı olması, ailenin kırsal kesimde ikamet etmesi.

Adana Ticaret Odası

www.adana-to.org.tr /

0322 352 00 52

ıktisat veya ışletme ve benzeri bölümlerde okuyan yardıma muhtaç öğrencilere burs veriyor.

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

0212 258 61 20

Burslar karşılıksız olup herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez. Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor.

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu www.sydtf.basbakanlik.gov.tr/burs.htm 0312 424 09 47

Açıköğretim Fakültesi dahil olmak üzere üniversitelerde okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. Başvurular ekim ayının son haftası ile kasım ayının başında yapılıyor.

Çağdaş Eğitim Vakfı

www.cev.org.tr / 0212 297 69 79

ÇEV, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

www.cydd.org.tr / 0212 252 44 33

Burs Başvuru Koşulları:

• Ailenin mali durumunun yeterli olmaması

• şubemizin bulunduğu illerdeki devlet üniversitelerinde okuyor olmak (1.sınıf öğrencilerine öncelik verilecektir.)

• Başarılı olmak

• Çağdaş değerlere sahip Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak

• Öğrenim - Harç Kredisi ve Başbakanlık Bursu dışında burs almıyor olmak

• Sigara içmiyor olmak

Not: Anne veya babası vefat etmiş, çok kardeşli ve okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler burs için öncelikli olacaktır.

 

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı

www.husnuozyeginvakfi.org.tr / 0212 217 04 01

TC vatandaşı olan, ıstanbul’da bir devlet üniversitesinde okuyan, ÖSS sonuçlarına göre kendi puan türünde ilk 2000 öğrenci arasında olan, hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olan, mali desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini desteklemektedir. Koşulları uyan öğrencilerin, kendi Üniversiteleri’nin Öğrenci ışleri ve/veya burs ofislerine müracaat ederek burs başvuru formunu temin etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak üniversitelerine geri vermeleri gerekmektedir.

ıstanbul Büyükşehir Belediyesi

www.ibb.gov.tr / 0212 449 40 00

ıstanbul Büyükşehir Belediyesi, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan çok sayıda öğrenciye eğitim yardımı yapıyor. Ekim ortasından itibaren başvuruları kabul edecek olan kurum, aralık ayından itibaren 7 aylık bir burs programı öngörüyor.

ıstanbul Sanayi Odası Vakfı

www.isov.org.tr / 0212 293 54 18

Üniversite ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenlere burs veriliyor. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçiyor ve vakfa bildiriyor. Teknik bölümde okuyanlara burs sağlanıyor.

ıTO Vakfı 0212 511 41 50

ıstanbul Ticaret Odası Vakfı'nın verdiği burslarda aranılan şart; öğrencinin maddi imkânlarının yetersizliği ve üniversitede ekonomiyle ilgili bölümlerden birinde okuyor olmasıdır.

ızmir Büyükşehir Belediyesi

www.izmir.bel.tr / 0232 482 11 70

ızmir’de bulunan üniversitelerin öğrencilerine burs imkânı sunulmaktadır. Öğrenciler, ızmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri ıletişim Merkezi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden başvuru formu temin edebilecekler.

ızmir Ticaret Odası 0232 441 77 77

Öğrenim bursu karşılıksızdır.

Burs talebinde bulunan öğrencinin;

1. Bir başka kuruluştan burs almaması,

2. Ekonomik desteğe gereksinimi olması,

3. Başarılı bir öğrenim süreci içinde olması ve hiç başarısız dersi bulunmaması,

4. ızmir'de ikamet ediyor olması veya ızmir'deki öğrenim kurumlarında öğrenim görmesi gerekmektedir.

Kızılay Gençlik Müdürlüğü

0312 430 23 00

Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı

www.meb.gov.tr / 0312 417 50 70

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

Sağlık ve Eğitim Vakfı

0212 512 18 78

Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3'üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor.

Sema Yazar Gençlik Vakfı

www.semayazar.org.tr /

0312 440 16 16

Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

www.tog.org.tr / 0216 321 89 88

Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır.

Türk Eğitim Vakfı

www.tev.org.tr / 0212 217 58 58

Vakıf her yıl yurtiçindeki tüm üniversitelerden, maddi desteğe muhtaç ve başarılı yaklaşık 5000 öğrenciye burs veriyor. Burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor ve öğrenci başarılı olduğu sürece eğitim süresi boyunca verilmeye devam ediliyor. TEV burslarıyla ilgili bilgiler okullarda ilan ediliyor ve başvurular okullara yapılıyor.

Vehbi Koç Vakfı

www.vkv.org.tr/egitim/bursaciklama.html 0216 531 00 00

Yetenekli ancak imkânları sınırlı olan öğrencilere burs veriyor. Hazırlık ve birinci sınıf haricindeki öğrencilere verilen burslar için sağlıklı, derslerinde başarılı ve devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmak gerekiyor. Burslar için seçim okul idarelerince yapılıyor. Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı

www.yasar.com.tr/vakif / 0232 482 22 00

Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül - ekim aylarında yapılır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

http://www.kyk.gov.tr / 0312 363 87 70

Yurtiçinde tüm üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı altında borç veriliyor. Başvurular üniversite tercih formuyla yapılıyor.

 

------------------------------------------------------- 

 

Aşağıda Tüm Burs Veren Kuruluşlar Belirtilmiştir...

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
 ıstanbul
 
Abant ızzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı
 Bolu
 
Adana Ticaret Odası
 Adana
 
Afyon Ticaret ve Sanayi Odası
 Afyon
 
Ahmet Tatari Eğitim Kültür Vakfı
 ızmir
 
Akdeniz Üniversitesi
 Antalya
 
Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı
 ızmir
 
Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
 Hepsi
 
Ali Osman Sönmez Vakfı
 Bursa
 
Asım Kocabıyık Vakfı
 Hepsi
 
Avni Akyol Vakfı
 Bolu
 
Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma Vakfı
 Aydın
 
Başbakanlık Fonu
 Hepsi
 
Bilkent Üniversitesi
 Hepsi
 
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK)
 Hepsi
 
Çağdaş Eğitim Vakfı
 Hepsi
 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 Hepsi
 
Çamlıca Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
 Hepsi
 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Hepsi
 
Eskişehir Sanayi Odası
 Eskişehir
 
Galatasaray Eğitim Vakfı
 Hepsi
 
Gaziantep Üniversitesi Vakfı
 Hepsi
 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fak. Mezunları Derneği
 Hepsi
 
Hacı Ömer Sabancı Vakfı
 Hepsi
 
Hancıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı
 ızmir
 
Hatce Kadın Eğt. Kült. Sosyal Yardım Day. Vakfı
 Kocaeli
 
ılim ve Piyasa Araştırmaları Vakfı
 Hepsi
 
ımam Hatip Liseleri Mensupları ve Mezunları Derneği
 Hepsi
 
ıRFAN Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği
 Konya
 
ış Dünyası Vakfı
 ıstanbul
 
ıstanbul Büyükşehir Belediyesi
 ıstanbul
 
ıstanbul Eğitim Vakfı
 ıstanbul
 
ıstanbul Sanayi Odası Vakfı
 Hepsi
 
ıstanbul Ticaret Borsası Vakfı
 Hepsi
 
ıTO Vakfı
 Hepsi
 
ıTÜ Vakfı
 Hepsi
 
ıÜ Orman Fakültesi Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
 Hepsi
 
ızmir Büyükşehir Belediyesi
 ızmir
 
ızmir Ticaret Odası
 ızmir
 
ızmit Ticaret Odası
 Kocaeli
 
ızzet Baysal Vakfı
 Bolu
 
M.Tuzcuoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı
 ızmir
 
Milli Eğitim Bakanlığı
 Hepsi
 
Nortel Networks / Netaş
 Hepsi
 
Nuh Çimento Sanayi Vakfı
 Kocaeli
 
ODTÜ Mezunlar Derneği
 Hepsi
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı
 Hepsi
 
Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı
 Ankara
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı
 Hepsi
 
Raks Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı
 ızmir
 
Rotary Türkiye
 Hepsi
 
Sağlık ve Eğitim Vakfı
 Hepsi
 
Selçuk Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
 Hepsi
 
Sema Yazar Gençlik Vakfı
 Hepsi
 
TED Ankara Koleji Vakfı
 Hepsi
 
Tekfen Vakfı
 Hepsi
 
Teknik Eğitim Vakfı
 Hepsi
 
Tire Kutsan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı
 ızmir
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı
 Hepsi
 
Türk Anadolu Vakfı
 Hepsi
 
Türk Eğitim Vakfı
 Hepsi
 
Türk Petrol Vakfı
 Hepsi
 
Türkiye Bilişim Vakfı
 Hepsi
 
Türkiye Diyanet Vakfı
 Hepsi
 
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
 Hepsi
 
Uran Vakfı
 Hepsi
 
Vehbi Koç Vakfı
 Hepsi
 
Y.Cevat Başçı Eğitim ve Kültür Vakfı
 ızmir
 
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı
 Hepsi
 
Yumlu Eğitim Kültür Ve Bilimsel Araştırma Vakfı
 ıstanbul
 
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı
 Hepsi
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Vakfı
 Hepsi
 
Zuhal Bükülmez Kültür ve Sanat Vakfı
 ızmir

 • ıstanbul Büyükşehir Belediyesi Geçen yıl 44 bin öğrenciye 28 milyon 805 bin YTL eğitim yardımı dağıtan Büyükşehir Belediyesi bu yıl 50 bin üniversiteliye toplam 36 milyon 680 bin YTL'lik burs verecek. Başvurular 20 Eylül-22 Ekim tarihlerinde www.ibb.gov.tr adresinden yapılacak. Eğitim yardımları kapsamında 7 ay süresince lisans ve ön lisans öğrencilerine aylık 100'er, yüksek lisans öğrencilerine 150'şer, doktora öğrencisine ise 250'şer YTL ödeme yapılacak.

 • Türk Eğitim Vakfı Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan teknik ve endüstri meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans (master) ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu, TEV'den de bir temsilcinin katıldığı burs komisyonları aracılığı ile seçiliyor. TEV bu yıl 7 bin 600 öğrenciye burs verecek. Bursiyerlerin 2 bin 280'i meslek lisesi, 5 bin 244'ü yüksek öğretim, 76'sı master ve doktora öğrencisi olacak. Meslek lisesi öğrencilerine 100 YTL, üniversite için 240 YTL, master için 400, doktora için 700 YTL veriliyor. Başvurular 1-31 Ekim tarihlerinde www.tev.org.tr adresinde yapılabilir.

 • Ensar Vakfı Eğitim Fakültelerinin yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri ile bu fakültelerde vakfın projelerine katılan öğrencilere burs veriliyor. Yüksek lisans ve doktora bin liraya kadar, lisans öğrencilerine ise 100 lira burs veriliyor. ırtibat: 212- 527 49 47

 • Önder Bursları Sözel 1, Sayısal 1, EA 1 ve Yabancı Dil Bölümlerinin her hangi birinden ham 270 puan ve üzeri alanlar ile Sözel 2, Sayısal 2, EA 2 bölümlerinden ham 260 ve üzeri puan alan imam hatip lisesi öğrencileri müracaat edebiliyor. Başvuru www.onder.org.tr adresinden yapılıyor.

 • Birlik Vakfı ıstanbul'da okuyan başarılı öğrencilere burs veriyor. Müracaatlar Eylül ayı içinde yapılıyor. Öğrencinin başka bir kurumdan burs alıp almadığına dikkat ediliyor. Burs kazanan öğrenciler başarılı oldukları sürece üniversite bitene kadar yılda 8 ay her ay 100 milyon olmak üzere burs alıyorlar.

 • ılim Yayma Cemiyeti Üniversite öğrencileri için aylık 120 YTL, yıllık 960 YTL burs veriliyor. Burs bilgileri www.iyc.org.tr adresinden açıklanacak.

 • Vehbi Koç Vakfı 247 üniversite öğrencisi ile 72 hemşirelik yüksek okulu öğrencisine burs veriyor. Burslara başvuru formu vakfın web sitesinden alınıyor. Öğrenciler üniversitelerine bu formlarla başvuruyor. Okulların tesbit ettiği öğrencilere burs veriliyor.

 • Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı ıstanbul / Telefon : 212-227 52 00 Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı öğrencilere 8 ay boyunca karşılıksız burs veriyor.

 • Anadolu Eğitim ve Bilim Vakfı Ankara/ Telefon : 312-229 68 16

 • Asım Kocabıyık Vakfı ıstanbul/ Tel: (0212) 251 34 10 Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veren vakfın önceliği yetim, öksüz veya anne-babası ayrı olan öğrencilere tanıyor.

 • Aydın Ticaret Odası Aydın
  Telefon : 256-213 22 02

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara'da dar gelirlilere, doğal afet mağdurlarına, öksüz ve yetimlere verilen bursa 1-30 Ekim tarihleri arasında başvuruların yapılması gerekmekiyor. Tel: 312- 310 83 87

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Vakfı ıstanbul /Tel: 212- 252 44 33 Maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilere burs veriyor.

 • Eğitimciler Birliği Vakfı (EBV) Ankara Telefon: 312-432 02 79

 • Eskişehir Sanayi Odası Eskişehir/Telefon : 222-236 03 60 Mühendislik, ekonomi, maliye, işletme ve iş idaresi bölümlerinde okuyan, birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencilerine veriliyor.

 • Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA) Telefon : 322-363 09 88 Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere geri ödeme yükümlülüğü olan sosyal amaçlı burslar veriyor.

 • ılim ve Piyasa Araştırmaları Vakfı Ankara/ Telefon : 312- 336 32 42

 • ıstanbul Eğitim Vakfı (ıSTEV) ıstanbul Telefon : 212-251 06 04

 • ıstanbul Ticaret Borsası Vakfı ıstanbul/ 212-511 84 40 Marmara veya ıstanbul üniversitesi ekonomi bölümünde okuyan öğrencilere karşılıksız burs veriyor.

 • ış Dünyası Vakfı (ıDV) ıstanbul
  Telefon : 212-528 41 45

 • Milli Eğitim Vakfı Ankara/ Telefon : 312-215 43 10 Milli Eğitim Bakanlığı mensubu anne veya babası olan öğrencilere burs veriyor.

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ankara/ Tel: 312 425 53 30 Öğretmen yetiştiren bölümlerde okuyan öğrencilere burs veriyor.

 • Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı Ankara/ Telefon : 312-467 66 16

 • Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) ıstanbul/ Telefon : 212-512 18 78 Üçüncü sınıftan sonraki, ağırlıklı olarak tıp fakültesi öğrencilerine, not ortalamalarını gözönüne alarak veriyor.

 • Sema Yazar Gençlik Vakfı Ankara/ Telefon : 312-425 80 03 Başarılı ve sosyo-ekonomik durumu uygun görülen öğrencilere burs veriyor.

 • TÜBıTAK Ankara/ Tel: 312- 4685300 - 22 01
  Matematik ve fen ağırlıklı puana göre yapılan sıralamada ilk 1000 öğrenci arasına girenlerden, temel bilimler bölümlerine (matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik) kayıt yaptıran öğrencilere karşılıksız ve sınavsız burs veriyor.

 • Türk Dil Kurumu Ankara/ Tel: 312- 467 73 50 Sözel puan sıralamasında ilk 2000'e giren ve Türk dili ve edebiyatı ile çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümlerinden birini seçen öğrencilerden 15'ine veriyor.

 • Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) Ankara /Telefon : 312-417 99 31 Teknik eğitim fakültelerindeki öğrencilere burs veriyor.

 • Türk Petrol Vakfı (TPV) ıstanbul/ Telefon : 212-227 92 16 Mühendislik, mimarlık, işletme ve iktisat bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriyor.

 • Türkiye Diyanet Vakfı Ankara/ 312- 417 12 35 Diyanet ışleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nda çalışanların yüksek öğretim kurumlarında okuyan çocuklarına burs veriyor.

  Hemşehri bursları

 • Uran Vakfı Ankara/ Tel: 216- 343 10 00 Deprem bölgesinde olan ve mühendislik alanlarında okuyan başarılı öğrencilere burs veriyor.

 • Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Kırıkkale/ Telefon : 318-218 1262 Kırıkkaleli öğrencilere veriyor.

 • Türk Anadolu Vakfı Konya/ Tel: 332- 351 23 70 Selçuk Üniversitesi'ne bağlı fakülte dekanlıklarınca belirlenen öğrencilere verilmektedir.

 • Avni Akyol Vakfı Düzce/ Tel: 380- 524 50 50 Bolulu öğrencilere 4 yıl boyunca burs veriyor

 • Ali Osman Sönmez Vakfı Bursa/ Tel: (0224) 261 04 40 Bursalı veya orta öğrenimini Bursa'da tamamlayan öğrencilere veriyor.

 • Adana Ticaret Odası Adana/ Telefon: 322 - 351 39 11 ıktisat veya işletme okuyan öğrencilere veriyor.

 • Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Afyon/ Telefon : 272-213 5657 Afyon doğumlu öğrencilere geri ödemeli, faizsiz kredi veriyor.

 • Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Zonguldak/ Telefon : 372-6151073 Annesi veya babası Çaycumalı ya da Çaycuma'da oturan; maddi durumu yetersiz öğrencilere burs veriyor. 
 • Kaynaklar:
  1) www.1884vakfi.org
  2) www.uniaktivite.net/universiteler/burslar
  3) http://www.yok.gov.tr/burslar/burslar.htm
  4) Milliyet eğitim
   

  Yorumlar 

   
  0 #1 Wilson Jones 08-04-2014 11:18
  Merhaba Sevgili

  Eğer Krediler ve ipotekler yorgun iseniz bankalar ve diğer finans kurumları arıyor, ya da mikro-finans düzeni tarafından sürekli aşağı çevirdi. Bu Aylık Asgari sunun% 3 kredi arasındadır $ 1,000.00 $ 10.000.000,00 azami faiz oranı sizi bilgilendirmek olduğunu% 100 garanti ile. Biz iş geliştirmek için kredi vermek. rekabetçi bir kenar / iş genişletme. Biz, güvenilir, güvenilir, verimli, dinamik, hızlı sertifikalı ve dinlenme emin olun vardır. ışbirliği gayrimenkul için finansör ve finansman her türlü, en az beş ile elli yıl boyunca bir uzun vadeli kredi var ve bütün ilgi vermek ve hesaplamak ve yıllık ödenecek izin vermek. Biz sunulan kredilerin aşağıdaki çeşit var ve
  daha çok;

  * Bireysel Krediler (Teminatsız Kredi)
  * ışletme Kredileri (Teminatsız Kredi)
  * Konsolidasyon Kredi
  * Kombinasyon Kredi
  * Ev Geliştirme

  E-posta iletişim noktaları aramak için
  E-posta adresi: creditsolutionc
  Alnt | Yneticiye raporla
   

  Yorum ekle  Matematik

  Ziyaretçilerimiz yazdıkları yorumdan sorumludur.
  Her hangi açılacak bir davada IP adresi ve diğer bilgiler paylaşılacaktır.


  Gvenlik kodu
  Yenile

  < nceki   Sonraki >

  Matematik | Teog Matematik | YGS Matematik | LYS Matematik | ALES Matematik