Giriş Formu

Reklam: 160x600
Google Reklamları

Sponsor

Reklam ver

Buraya Cmle Reklam Verebilirsiniz. reklam@matematikvegeometri.com

Google Reklamlari

8. sınıf Teog Sınavı Ne zaman ve Hangi Konuları ıçerecek
---


 TEOG

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş

http://resimalani.com//teog.jpg

 

 

 

ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVıMı

Sınıf

Dönem

Sınav Tarihleri

Mazeret Sınavı Tarihleri

Sınav Sonuçlarının ılanı

8. sınıf

I. Dönem

28-29 Kasım 2013

14-15 Aralık 2013

Ocak 2014

8. sınıf

II. Dönem

28-29 Nisan 2014

10-11 Mayıs 2014

Haziran 2014

 

ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI

DERS ADI

BAşLAMA

SAATı

SORU SAYISI

SÜRESı

Türkçe

09.00

20

40 DAKıKA

Matematik

10.10

20

40 DAKıKA

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

11.20

20

40 DAKıKA

 

 

ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI

DERS ADI

BAşLAMA

SAATÎ

SORU SAYISI

SÜRESı

Fen ve Teknoloji

09.00

20

40 DAKıKA

T.C. ınkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

10.10

20

40 DAKıKA

Yabancı Dil

11.20

20

40 DAKıKA

 

 

Birinci Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınavında Çıkacak Konular

Türkçe: Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama

Matematik: Geometri Örüntü ve Süslemeler, Dönüşüm Geometrisi, Olasılık ve ıstatistik Tablo ve Grafikler, Sayılar Üslü Sayılar, Köklü Sayılar,

T.C. ınkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, Milli Uyanış: Yurdumuzun ışgaline Tepkiler,

Fen ve Teknoloji: Hücre Bölünmesi ve Kalıtım, Kuvvet ve Hareket

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Zekat, Hac ve Kurban ıbadeti, Kaza ve Kader

ıngilizce: Frienship, Improving One’s Looks ,Road to Success.

 

 


TEOG Derslerin Katsayıları
Teog Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplaması
Teog Sıınavı Uygunlanması
Teog Sınav Giriş Yerleri
Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Sınava Girme şartları
Teog Ortak Sınavlar Uygulama Takvimi
8. sınıf Teog Sınavı Ne zaman ve Hangi Konuları ıçerecek

 

 

2013 – 2014 EğıTıM ÖğRETıM YILI 8. SINIF MATEMATıK DERSı KAZANIMLARININ ÇALIşMA TAKVıMıNE GÖRE DAğILIM ÇıZELGESı

 

 

SÜRE

 

ÖğRENME ALANI

 

ALT ÖğRENME ALANI

 

KAZANIMLAR

Ay

Hafta

D.Saati

EYLÜL

 

 

 

 

3

2

 

Geometri

Örüntü ve Süslemeler

 

1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.

 

2

 

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

 

1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.

 

 

 

 

 

4

2

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

2. şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.

2

 

Olasılık

ve

ıstatistik

Tablo ve Grafikler

1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

EKıM

 

 

 

 

 

1

2

 

Olasılık

ve

ıstatistik

Tablo ve Grafikler

1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

2

 

 

Sayılar

Üslü Sayılar

1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.

 

2

4

 

 

 

Sayılar

 

 

 

 

Üslü Sayılar

 

2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

4

4

 

 

Sayılar

 

 

 

Üslü Sayılar

 

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

 

5

1

 

I.                    DÖNEM BıRıNCı SINAV

 

3

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.

 

2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

 

KASIM

1

4

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

 

2

4

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

3

4

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

4

2

 

 

BıRıNCı DÖNEM MERKEZÎ SıSTEM ORTAK SINAV

2

 

Olasılık

ve

ıstatistik

Olasılık Çeşitleri

1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.

ARALIK

1

2

 

Olasılık

ve

ıstatistik

Olay çeşitleri

1.Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.

 

2

 

Olasılık

ve

ıstatistik

Olay çeşitleri

 

2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

 

2

4

 

 

Sayılar

Gerçek sayılar

 

 

 

1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.

2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

3

4

 

 

 

Olasılık

ve

ıstatistik

Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri

1.Standart sapmayı hesaplar.

2.Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur.

 

4

4

 

 

Geometri

Üçgenler

 

1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.

2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.

 

OCAK

1

4

 

 

Geometri

Üçgenler

 

3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.

4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.

 

2

1

 

 

I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3

 

 

Geometri

Üçgenler

5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.

3

4

 

 

Geometri

Üçgenler

 

7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.

8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.

 

 

4

4

 

 

Geometri

Üçgenler

9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.

şUBAT

2

4

 

 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme

1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.

2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.

 

3

2

 

 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme

3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.

2

 

 

Cebir

Örüntüler ve ılişkiler

1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

4

4

 

 

Cebir

Cebirsel ıfadeler

1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.

2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

 

MART

1

4

 

 

Cebir

Cebirsel ıfadeler

3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.

4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

2

4

 

Olasılık

ve

ıstatistik

Olası Durumları Belirleme

1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.

2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

3

4

 

 

Cebir

Denklemler

1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.

2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.

 

4

3

 

 

Cebir

Denklemler

3. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.

1

 

 

II.                  DÖNEM BıRıNCı SINAV

 

NıSAN

1

3

 

 

Cebir

Denklemler

1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.

 

1

 

 

Cebir

Denklemler

2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

2

2

 

 

Cebir

Denklemler

2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

2

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

 

3

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.

4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.

 

4

4

 

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

 

5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve inşa eder.

6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.

7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok küplülerle oluşturulan yapıların

görünümlerini çizer.

 

5

2

 

 

ıKıNCı DÖNEM MERKEZÎ SıSTEM ORTAK SINAV

2

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

1. Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur.

 

MAYIS

1

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

 

2

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

4. Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

5. Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

6. Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.

3

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

1. Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturur.

2. Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur.

3. Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturur.

 

4

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

4. Kürenin hacim bağıntısını oluşturur.

5. Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

6. Geometrik cisimlerin hacimlerini strateji kullanarak tahmin eder.

HAZıRAN

1

1

 

 

II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3

 

 

Cebir

Eşitsizlikler

 

1.Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.

2.Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.

 

2

2

 

 

Cebir

Eşitsizlikler

3. ıki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer.

1

 

 

Geometri

ızdüşüm

1.Bir küpün, bir prizmanın belli bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini yapar.

1

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

1.Geometrik cisimlerin simetrilerini belirler.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Sandıkların gün içerisindeki teslimi ve güvenliği nasıl sağlanacak?
Sınav evraklarının yer aldığı sandıklar il ve ilçe milli eğitim müdürünün görevlendirdiği kişiler tarafından yetkililere teslim edilecek. Sınav evrakı il ve ilçe merkezlerinde ıçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonuyla belirlenecek “güvenli odalarda” saklanacak. Sınav evrakının taşınması, ulaştırması ve teslimi yine kolluk güçlerinin yardımıyla gerçekleştirilecek.
 
2-Hasta olan, evde bakım gören öğrencilerin sınavı nerede yapılacak?
Hastanede ya da evde bakım gören öğrenciler bulundukları yerlerde sınava girebilecekler. Bu öğrencilerin sınavına 2 sınav görevlisi eşlik edecek.
 
3-Sınav evraklarının ulaştırılmasında araçları kim temin edecek?
ıl-ilçe milli eğitim müdürlükleri sınav evraklarının dağıtımı için kullanılacak olan araçları kendileri temin edecekler. Eğer, ellerinde mevcut olan araçlar yetersiz kalırsa il özel idarelerinden araç tahsisi konusunda yardım talep edecekler. Yine de araçların yetersiz kalması durumunda hizmet alımı yapılacaktır.
 
4-ılçeler ve okullarda sınav komisyonları oluşturulacak mı?
ılçelerde ve okullarda sınav komisyonları oluşturulacak.
 
5-Öğretmen görevlendirmelerini kim yapacak?
Sınavlarda görev yapacak öğretmenlerin görevlendirmesi ıl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak.
 
6-Sonuç analizleri yayınlanacak mı?
Sonuç analizleri yayınlanmayacak. Dolayısıyla birinci olan iller ve öğrenciler açıklanmayacak.
 
7-Nisan ayındaki sınavda öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacak?
Öğrenciler, TTK’nın belirlediği müfredata göre sınava kadar işlenen konulardan sorumlu olacak.
 
8-Hava durumu müsait olmazsa ortak sınav nasıl yapılacak?
Bu tür beklenmeyen durumlarda sınav takviminde yer alan mazeret sınavı oluşacak mağduriyetlerin önüne geçecek. Doğal felaket vb. durumlarda öğrenciler mazeret sınavına girecek. Böylece herhangi bir hak mağduriyeti yaşamayacak.
 
9-Öğretmenlere yolluk yevmiye ödenecek mi?
Eskiden olduğu gibi öğretmenlere yolluk yevmiye ödemesi yapılmaya devam edecek.
 
10-ılçede bulunan okulda sınava girecek 8. Sınıf öğrencilerinin sayısı 20’den az. Bu durumda bu öğrenciler kendi okullarında mı sınava girecekler?
Bakanlığımız, merkezi ortak sınavlara girebilecek öğrencisi bulunan tüm okullarda bu sınavı uygulayacaktır. Ancak öğrenci sayısı 20’nin altında olan okullar, ıl ve ılçe Millî Eğitim Müdürlüklerine öğrenci sayılarını bildirmek durumundadırlar. ıl ve ılçe Millî Eğitim Müdürlükleri gerek duyulması halinde bu okulları birleştirerek bir sınav merkezi haline getirilebilir.
 
11-Sınav sonuçları nasıl açıklanacak. ıl ve ılçe sıralaması yapılacak mı?
Öğrencilerin sınav sonuçları Bakanlığımız tarafından e-okul sistemine işlenecektir. Ancak sınav sonuç analizi yapılmak suretiyle ıl ve ilçe sıralaması yapılmayacaktır.
 
12-Öğretmen ve öğrencinin taşınamayacağı okullar var. Bu durumda aynı okuldaki branş öğretmenleri sınavda görevli olabilirler mi?
Sınavda görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmesindeki kriter; aynı branş öğretmeninin aynı dersin sınavında görevlendirilmemesi esasıdır. Bu kriter göz önünde bulundurulmak suretiyle bahse konu olan okullarda öğretmenler kendi okullarında görevlendirilebilecektir.
 
13-Ek ders ücreti hakkı olan ancak okulun tatil edilmesi nedeniyle derse giremeyen ve sınavda da görevli olmayan öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi?
Öğretmenlere, sınavda görev alıp almadığına bakılmaksızın sınavlar nedeniyle tatil edilen günlerde de o günün ek ders ücreti verilecektir.
 
14-Özel okullardaki öğretmenlere sınavda görev verilecek mi?
Özel okul öğretmenleri sınavlarda görevlendirilmeyecektir.
 
15-Kaynaştırılmış eğitim alan öğrenciler bu sınava girecek mi?
Kaynaştırma öğrencileri de bu sınava gireceklerdir.
 
16-Konservatuar, müzik ve bale ortaokulu var. Bu okullardaki öğrencilerin sınav uygulaması nasıl yapılacak?
Bahsedilen bu tür okullarda da aynı müfredat uygulandığı için bu okul öğrencileri de aynı sınav uygulamasına tabi tutulacaktır.
 
17-Sınav evraklarının dağıtımından sonra nakil olan öğrenci nasıl sınava girecek?
Sınav evrakında gönderilecek olan yedek kitapçık ve cevap kağıtları, nakil gelen öğrenciler için kullanılacaktır.
 
18-Yeterli sayıda asil öğretmen olmayan okullarda ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılabilir mi?
Yeterli sayıda asil öğretmen olmayan okullarda ücretli öğretmenler görevlendirilebilecektir.
 
19-Özel okullarda bina sorumlusu özel okul müdürü olabilir mi?
Özel okullarda yapılacak sınavlar için kurulacak sınav komisyonlarının başkanı ıl veya ılçe Millî Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen bir personel olacaktır. Ancak o özel okulun müdürü de sınav komisyonunda yer alacaktır.
 
20-Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenci mazeret sınavına girebilecek mi?
Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenci mazeret sınavına girebilecektir.
 
21-Her oturumda ayrı öğretmen mi görevlendirilecek?
Öğretmen görevlendirmeleri oturuma göre değil sınav gününe göre yapılacağı için o günde görevlendirilen bir öğretmen üç oturumda da görevli olacaktır.
 
22-Mazeret sınavına da raporu dolayısıyla giremeyen öğrencilerin durumu ne olacak?
Mazeret sınavına giremeyen öğrenciler sınava katılmamış olarak değerlendirilecektir.
 
23-ılkokul öğretmeni ortaokulda görevlendirilebilir mi?
ılkokul öğretmeni ortaokulda görevlendirilebilir.
 
24-Bazı okullarda misafir öğrenci adı altında Suriye’den gelen öğrenciler var. Bu durumdaki öğrenciler sınava girecek mi?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş olan misafir öğrenciler sınava gireceklerdir. Ancak geçici vatandaşlık verilmiş olan misafir öğrenciler sınava alınmayacaklardır.
 
25-Her sınıfta 20 öğrenci mi olacak?
Her sınıfta azami 20 öğrenci olacaktır.
 
26-Geçerli bir mazereti olmadığı halde ortak sınava katılmayan öğrenciler mazeret sınavına girebilecek mi?
Geçerli bir mazereti olmadığı halde ortak sınava katılmayan öğrenciler mazeret sınavına giremeyeceklerdir.
 
27-ış okullarındaki uygulama nasıl yapılacak?
ış okulları bu sınav uygulamasına tabi tutulmayacaktır.

 

 

 

Yorum ekleMatematik

Ziyaretçilerimiz yazdıkları yorumdan sorumludur.
Her hangi açılacak bir davada IP adresi ve diğer bilgiler paylaşılacaktır.


Gvenlik kodu
Yenile

< nceki

Matematik | Teog Matematik | YGS Matematik | LYS Matematik | ALES Matematik