Amaçları ve Etkileri Nelerdir?

Matematiksel düşünme ve akıl yürütme, fen ve teknolojiye dayalı beceriye olan gereksinim hızla artmaktadır, bir yüksek okulda veya iş yerlerinde başarılı olmanın anahtarlarından biri, en az ortaöğretim düzeyinde matematik bilmek; problem çözme becerilerini edinmektir. Öte yandan, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitimi sürecinde matematikle ilgili edinmesi yararlı olacak genel bakış noktaları ve açılım (perspektif) vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Matematik Yararlıdır: Matematik yaşadığımız ortamı ve çevreyi, doğayı, yer küremizi ve evreni anlamamıza, onun üzerinde kontrol gücü kazanmamızda bize yardımcıdır.

Matematik Zevklidir: Matematik, zevkle öğrenilecek ve bulgulanacak (keşfedilecek) ilginç ilişkiler ve örüntüler (pattern) içerir.

Matematiğin Ayrı ve Zengin ıçeriği Vardır: Matematik diğer bilim dallarından farklı, fakat çok zengin içeriği olup bunlar yalnızca okul ve üniversite düzeyinde matematikle sınırlı değildir.

Matematiksel Etkinlikler Çeşitlidir: Matematik etkinlikleri, sınıflama, sıralama, soyutlama, genelleme, ispat, problem çözme, nicelikleri sayı, sembol ve grafiklerle temsil etme, açıklama, yorumlama vb çeşitli uğraşılar içerir.

Genel Amaçlar: Okul bağlamında, matematik eğitiminin beş ayrı boyutta amaçları bulunmaktadır. Bunlar:

Toplumsal Amaç:  Her yurttaşın matematik kullanıcısı olarak hazırlanması.
Kültürel Amaç:  Matematiğin kültürel senteze katkısı.
Kişisel Amaç:  Her kişinin yaşamında matematik eğitsel güçtür.
Teknik Amaç: Matematikçilerin ve matematik bilimcilerinin yetiştirilmesi.
Estetik Amaç: Matematiğin bir bilim dalı olarak kendine özgü özellikleri ve güzelliği.

Matematiğin amaçlarını ve etkilerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz:

Günlük Yaşamda;

 • Düşünceleri açık ve kesin olarak belirtebilme
 • Sezgisel egemenlik ve sağduyu sahibi olabilme
 • Açık ve kesin anlatım gücü kazanma
 • Bağımsız ve özgün düşünme alışkanlığı geliştirme
 • Yeni düşünceleri kabule hazır olma
 • Kendine güven duygusu geliştirme ve güçlü kişilik özelliklerine sahip olma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme ve bu becerileri gerçek yaşam problemlerini de içeren matematiksel problemleri çözmede kullanma

Eğitim Hayatında;

 • Verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve yorumlayabilme
 • Usavurma yoluyla doğru sonuçlara ulaşabilme
 • Temel ilişkileri bularak bir problemi çözümleyebilme
 • Özgün düşünebilme ve araştırabilme
 • Özel kavramları kesin olarak genelleyebilme.
 • Matematiksel usavurma, istatistiksel usavurmanın doğasını ve sınırlılıklarını kavrama
 • Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme ve  usavurma alışkanlığı geliştirme
 • Düzenli çalışma alışkanlıkları ve bir konu üzerinde yoğunlaşabilme gücü geliştirme
 • Problem çözmede hesap makinesi ile bilgisayar kullanmayı öğrenerek matematiksel iletişim kurma
 • Bir görevi sistematik olarak ve mantıksal bir biçimde tanımlama alışkanlığı geliştirme

Günlük yaşam ve eğitim hayatı şeklinde gruplara ayrılmasına rağmen matematik hayatın her alnında kullanıldığı için grupların birbirinden kesin sınırlar dahilinde ayrılması zordur.

Bununla birlikte, toplumlarda matematikle ilgili bazı efsaneler yaratılmış olup bunların bazıları kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Matematik yapmak, doğru yanıtı elde etmektir.
 • Tüm yararlı matematik, yıllar önce keşfedilmiştir.
 • Matematikte başarılı olmak daha çok doğuştan yeteneklere bağlıdır çok çalışmaya değil.
 • Çok iş, az matematik gerektirir.
 • Bayanlar matematikte daha az yeteneklidir.

Bu tür soruların yanıtını, matematik eğitimcileri uzun süre araştırmış, efsanelerin geçerli olmadığı görülmüştür.

Size Yardımcı Oldu Mu?

0 / 0

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.